Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 283
Truy cập hôm nay: 1,317
Lượt truy cập: 10,492,309
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
TÓM TẮTTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2018 31/12/2018

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VÕ-VŨ

TỈNH NINH THUẬN

 

Số : 01/BC-HĐDH

 

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

                Kính gửi:-Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Phương Nam- TP. HCM.

 

TÓM TẮTTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA

 HĐDH VŨ-VÕ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2018.

 

   1. Tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ1214 của Đức Thủy tổ Vũ Hồn (Mùng 8 tháng giêng hàng năm).

   2.  Về công tác tổ chức: Đã bầu 2 Ủy viên Ban Chấp hành HĐDH và 2 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2019.

   3. Công tác khuyến học: Năm học 2017-2018, HĐDH tỉnh đã khen thưởng cho 22 cháu có thành tích học tập. Trong đó có 11 cháu học sinh giỏi cấp Tiểu học, 06 cháu cấp Trung học cơ sở, 05 cháu Trung học phổ thông.

   4. Về mừng thọ: HĐDH tỉnh đã đề nghị HĐDH Trung ương tặng 01 bằng mừng thọ cho 01 cụ 80 tuổi trở lên và hiện nay đã có bằng mừng thọ của HĐDH Trung ương.

   5. Công tác khen thưởng: HĐDH tỉnh đã đề nghị HĐDH Trung ương tặng 06 bằng khen cho các ông, bà có đóng góp cho dòng họ các năm qua và 01 bằng khen cho 01 cháu đạt giải nhất cấp tỉnh môn hóa học lớp 10 năm học 2017-2018. Hiện nay đã có bằng khen của HĐDH Trung ương.

   6. Về thăm hỏi: Đã thăm bệnh 03 người nằm viện và thăm viếng 04 gia đình có người quá cố.

            Trên đây là một số hoạt động của HĐDH Vũ-Võ Ninh Thuận năm 2018.

 

                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Hội đồng Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

- Lưu VP.

TM. HĐDH VŨ-VÕ NINH THUẬN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Võ Văn Định

 

 

Người đăng: admin