Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 45
Truy cập hôm nay: 883
Lượt truy cập: 9,994,702
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
HĐDH VŨ – VÕ TỈNH BẠC LIÊU-HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2018 31/12/2018

HĐDH VŨ – VÕ

TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 11 năm 2018.

 

 

 

        Kính gửi:Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Phương Nam- TP.Hồ Chí Minh.

             HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2018

   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018-2023. Đầu tháng 7/2018, BCH Hội đồng Dòng họ (HĐDH) Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu họp Ban Chấp hành(BCH) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

          1- Tiếp tục kết nối những người trong dòng họ, mỗi thành viên trong BCH tìm hiểu cội nguồn tổ tiên, tuyên truyền vận động người có họ Vũ-Võ tham gia tổ chức dòng họ.

          2- BCH HĐDH Thị xã Giá Rai và Phước Long xây dựng Quy ước hoạt động của dòng họ; Tuyên truyền kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; Xây dựng kế hoạch hoạt động của BCH cấp mình.Đối với huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải, Hồng Dân, các thành viêntrong BCH cấp tỉnh cư trú huyện nào thì cần phối hợp để thống nhất kế hoạch hoạt động, trước hết là tập trung tuyên truyền vận động phát triển tổ chức dòng họ. Chuẩn bị tốt mọi mặt để năm 2019 tổ chức Đại hội Dòng họ Vũ-Võ cấp huyện. Riêng thành phố Bạc Liêu và lực lượng vũ trang tổ chức thành lập các Chi hội trực thuộc HĐDH cấp tỉnh.

         3- Nắm danh sách các cụ ông, cụ bà họ Vũ-Võ có tuổi 80, 85, 90, 95, 100 tuổi trở lên; Các cá nhân và con, cháu dòng họ Vũ-Võ có thành tích học tập, công tác xuất sắc,  có thành tích đống góp vật chất, tinh thần xây dựng và làm vẻ vang dòng họ đạt tiêu chí theo Quy chế thi đua của HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, gửi báo cáo định kỳ hàng năm để Thường trực HĐDH Vũ-Võ tỉnh trình HĐDH Vũ-Võ Việt Nam xét khen thưởng.

        4- BCH HĐDH Vũ-Võ đã thành lập 4 Ban và phân công các ủy viên BCH tham gia, gồm Ban Tổ chức phát triển, Ban Kinh tế đời sống, Ban Tuyên truyền và Ban Thi đua khen thưởng. Các Trưởng ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả năm đầu của Nghị quyết Đại hội trên từng lĩnh vực.

          5- Ban Thường trực HĐDH cấp tỉnh, huyện, thị xã hàng năm ít nhất có l lần liên hệ trao đổi học hỏi kinh nghiệm hoạt động lẫn nhau trong tỉnh và ngoài tỉnh.

          6- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội và thành lập đoàn thăm viếng gia đình, cá nhân trong dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu khi hữu sự.

          7- Đóng góp xây dựng quỹ để chi phí hoạt động thường xuyên và xây dựng Phủ thờ Thủy tổ.

          8- Tiếp tục tìm chọn địa điểm mua đất để xây dựng Phủ thờ Thủy tổ.

         9- Đẩy mạnh thông tin dòng họ, HĐDH cấp tỉnh, thị xã, huyện, chi hội và thành viên BCH xây dựng địa chỉ Email, Zalo để kết nối thông tin. Chuẩn bị khi có điều kiện sẽ xây dựng Bản tin dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu.

       10- Tổ chức và tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của BCH các cấp khi được mời. Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, năm về hoạt động và đề nghị thi đua, khen thưởng.

       

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

 -Lưu VP.

 

TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẠC LIÊU

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

VŨ THANH

 

 

 

Người đăng: admin