Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 141
Truy cập hôm nay: 5,798
Lượt truy cập: 10,607,834
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
THẦN TÍCH PHẢ LỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

Mộ

Trạch

Thượng

thôn

 

 

Thần

Tích

phả

lục

 

 

 

𨚫

о

 

Khước

thuyết

Ngã

Việt

tiền

Nam

Đế

triều

 

 

o

Đế

tính

huý

tại

vị

thập

nhất

niên

 

 

о

 

 

 

 

 

 

đô

vu

Long

Biên.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

Kỳ

Gian

tại

Bắc

quốc,

Thường

Châu

phủ,

hữu

 

 世

nhất

nhân

gia

truyền

y

bát,

thế

đại

kỳ

cầu,

 

о

danh

Công

Huy,

thị

Đường

triều

hiển

hoạn,

Thê

 

Lưu

thị

Phương,

công

niên

đăng

nhĩ

thuận,

nhi

 

Cung

hồ

Chi

thuỵ,

vị

kiến

huyền

môn,

muộn

muộn

 


 

о

 

bất

lạc

thường

thán

viết:

 

Sơn

Kim

hải

túc

 

о

khinh

mao

thảo;

Tử

hiếu

tôn

hiền

trọng

ngọc

kim

 

о

Nãi

tạ

triều

nạp

chức

hồi

Hương.

Đường

đế

hứa

 

о

о

chi

ban

tứ

xa

Châu

bảo.

Công

bái

tạ

 

殿

о

điện

tiền,

cử

giá

hồi

Hương.

nhàn

gia

quán

 

lạc

giữ

hương

nhân

cổ

cựu,

chuyên

môn

phong

thuỷ

 

о

 

tướng

địa

đắc

chính

tông

pháp

 

Thời

công

vãng

 

Nam

Việt

lịch

lãm

Sơn

thuỷ,

nhất

nhật

thích

chí

 

о

Vạn

Nhuế

Trang.

thuộc

Hải

Dương

trấn,

Thanh

Lâm

huyện

 

kiến

thử

địa

hữu

nhất

cục

địa

thế,

Sơn

thuỷ

 

о

о

oanh

Vu,

long

thổ

trùng

bão,

công

tức

phản

hồi

 

о

о

nghinh

Tổ

mộ,

táng

chi

vu

thử

địa,

tại

Đống

 


 

𦓅

о

 

Già

xứ.

 

Sự

hất,

sở

tại

bản

Hương,

hữu

 

德  о

紀  о

nữ

nhân

danh

Nguyễn

Thị

Đức

niên

phương

nhị

kỷ

 

о

о

tính

hạnh

đoan

trang,

ngôn

từ

nhàn

nhã,

nương

bản

 

о

thị

gia

truyền

thi

lễ,

luỹ

thể

trâm

anh,

công

 

之  о

矣  о

о

kiến

chi,

tâm

hồ

ái

Hĩ,

viết:

Tần

thủ

nga

 

о

my

khuynh

quốc

sắc,

Đào

yêu

liễu

kiểm

đoạt

tiên

 

о

о

о

dung,

cổ

vân

đa

sản

anh

hùng,

gián

sinh

đế

 

о

о

о

thất,

phúc

địa

chung

phúc

nhân

thành

như

thị

 

о

vu

thị

viên

định

quyết

tường.

Thời

nương

niên

 

о

cập

nãi

thị

thiên

kỳ

Duyên,

phong

tống

 

о

о

đằng

vương

chi

các

liên

nhân

công

tính

chỉnh

thành

 

о

 

điện

nhạn

chi

nghi.

 

Tòng

thử

chuyên

ý

thê

 


 

o

o

o

hương,

dị

tử

phân

thang

mộc,

đắc

niên

 

o

Nguyễn

thị

mộng

Thần

nhấn

hứa

tiên

đào

nhất

quả.

 

o

o

bão

đắc

thôn

chi,

thất

kinh

tỉnh

xuất,

cáo

kỳ

 

o

o

o

Công,

công

viết:

Thử

tất

trinh

tường

chi

triệu,

phu

 

o

 

phụ

nãi

phản

hồi

Bắc

quốc

 

Tự

thử

Nguyễn

 

o

o

thị

cảm

nhi

hữu

dựng,

thời

giáp

thân

Niên,

chính

 

o

nguyệt

bát

nhật

thị

dạ

hữu

áng

hoàng

vân

 

o

o

viên

tản

hình,

tế

vu

đình

tiền

chi

thượng,

phục

 

o

o

triệt

vu

địa,

khoảnh

gian

sinh

hạ

nhất

nam,

thiên

 

o

o

tuấn

chỉnh,

khí

hiên

Ngang,

Nghiêu

mi

Thuấn

 

o

o

mục

bối

Thang

kiên

thậm

hữu

kỳ

ư

đương

 

o

o

thế,

đại

chung

ái

Chi,

mệnh

danh

viết

Hồn,

thất

 


 

o

o

便

tuế

nhập

học,

độc

quan

đại

lược,

nhất

lãm

tiện

 

o

o

Ký,

thập

nhị

tuế

học

thông

Minh,

văn

chương

 

o

cẩm

chu

tứ

uyên

thâm

Trình

chu

thâm

Thuý,

 

o

học

lực

quán

Âu

chi

lực,

thi

tài

kiêm

 

o

o

Đỗ

chi

tài

Vưu

khảo

cung

hồ,

gia

độc

 

o

o

binh

thư,

thành

khắc

gia

chi

tử

dã,

niên

thập

 

o

lục

xuất

đình

ứng

thí,

kỳ

tài

tắc

thượng

thiên

 

o

văn

hạ

địa

lý,

nhất

sự

bất

tri

 

o

o

nhất

vật

bất

hiểu,

học

vấn

tinh

vi,

tự

kiêm

 

o

o

thánh

trí,

đế

đại

xứng

chỉ

vi

thiên

hạ

 

o

đệ

nhất

tài

nhân

nãi

bái

công

vi

Lễ 

bộ

 

o

tả

thị

lang

ban

tứ

xa

y

mạo

vinh

 


 

o

o

quy,

công

bái

tạ

tất

hồi

gia

lễ

yết

tiên

 

o

o

 

tổ

đại

khai

yến

hạ

 

Sự

thanh

hồi

triều

 

o

tựu

chức ,

đắc

nhị

niên

tái

thăng

vi

Đô

đài

 

o

ngự

sử ,

niên

phong

vi

An

Nam

đô

hộ

 

使o

o

sứ .

chiếu

vãng

kinh

lược

Nam

Việt ,

công

phụng

chiếu

 

o

o

vãng

Nam

Việt

tuần

thú

kinh

thiên

hạ

Thị

 

o

o

nhật

tiến

chí

Hải

Dương

trấn

Nam

Sách

phủ

Thanh

 

o

o

Lâm

huyện

Vạn

Nhuế

trang

nãi

đình

giá

hành

lễ

 

o

o

bái

yết

thám

tỉnh

Tiên

Tổ

phần

mộ

sự

hất

 

o

o

nãi

cử

giá

vãng,

chí

Thượng

Hồng

phủ

Đường

An

 

o

o

o

huyện

Khả

Mộ

trang

kiến

kỳ

địa

xảo

thiên

nhiên

 

o

o

long

hổ

hoàn

bão

nội

khoa

ngoại

khoa

tả

phụ

 


 

o

o

hữu

bật

ngũ

triều

tiền

thất

tinh

củng

hậu

 

o

thần

đồng

song

lập

bảng

bút

bài

Khai

thành

vi

 

o

tiến

chi

sào

địa

công

nãi

hoạ

thành

 

o

o

o

địa

thế

diêu

hồi

Bắc

quốc

tại

triều

phụng

thị

 

 

o

o

 

Phương

đắc

nhất

niên

đế

chiếu

viết:

Nhữ

đương

 

o

o

thụ

quốc

gia

hậu

báo

kim

nhiệm

kỳ

sở

dục

 

o

o

nhất

nhật

công

triều

hồi

cộng

tương

yến

toạ

đàm

 

o

o

thoại

thâm

mưu

Công

vị

viết:

cổ

nhân

nhất

nhật

 

o

dưỡng

bất

tam

công

hoán

kim

hữu

sinh

mẫu

 

o

o

thượng

tại

nhi

nhẫn

cửu

tham

vinh

sủng

bất

cố

 

o

phụ

mẫu

hồ

Nãi

thượng

biểu

khất

từ

quan

nạp

 

o

o

o

chức

hồi

gia

chung

dưỡng

đế

hứa

chi,

ban

tứ

 


 

o

o

kim

ngân

tài

bạch

công

phụng

mạnh

tức

phản

gia

 

o

nghinh

sinh

mẫu

vãng

Nam

Việt

thiết

lập

nhất

 

o

lâu

đài

tại

Khả

Mộ

trại

Thượng

khu

vi

 

o

o

sở

phụng

dưỡng

sinh

mẫu

cập

khuyến

khoá

nhân

 

o

o

dân

hưng

lợi

trừ

hại

dân

giai

lễ

nghĩa

ân

 

o

o

phú

mông

công

chi

công

đức

giai

ái

đái

 

o

o

o

yên

đái

chi

như

nguyệt

thân

chi

như

phụ

mẫu

 

o

thành

khai

sáng

lập

nhân

dân

chi

Thuỷ

tổ

 

o

o

Kỳ

gian

nhân

dân

hành

lễ

nhân

thử

thỉnh

kim

 

o

o

vi

lâu

đài

sở

hậu

vi

phụng

tự

sở

 

o

công

hứa

chi

vị

viết:

Trang

khu

hữu

hậu

giữ

 

o

o

o

ngã

tắc

trọng

ngã

di

mạnh

ức

niên

chi

hậu

 


 

o

ư

trang

khu

phụng

tự

gia

tứ

hoàng

kim

ngũ

 

o

hốt

trí

hậu

nhật

quảng

mải

phì

điền

cung

 

o

o

tế

tự

nhân

dân

thừa

kỳ

uỷ

chúc

phó

từ

 

歿 o

Sự

hất

thời

sinh

mẫu

bệnh

một

công

hành

lễ

 

o

o

nghinh

táng

tại

Thanh

Lâm

huyện

Kiệt

Đặc

trang

gia

 

o

o

đường

hương

hoả

phụng

sự

như

nghi

tam

niên

tang

 

𡨧o

o

tốt

thời

công

phương

tứ

thập

cửu

tuế

phương

toạ

 

o

o

tại

học

đường

hốt

kiến

thân

trung

bất

an

thập

 

o

歿o

nhị

nguyệt

tam

nhật

bệnh

nhi

một

táng

 

o

tại

bản

trại

khu

đống

xứ

thời

vân

vụ

hôn

 

o

khoảnh

gian

nhật

sắc

tình

quang

kiến

quần

trùng

 

o

phụ

thổ

trúc

thành

nhất

đại

mộ,

ư

thị

nhân

 


 

o

dân

gia

thần

giai

kính

vi

kỳ

tức

 

o

sự

trình

báo

huyện

nha

nãi

thượng

sở

Đế

văn

 

o

chi

truy

nguyên

bình

nhật

sắc

phong

đương

cảnh

thành

 

o

o

hoàng

lâu

đài

Linh

ứng

Đại

vương

Sắc

 

chỉ

chuẩn

hứa

Khả

Mộ

trại

Thượng

khu

tựu

kinh

 

o

thành

nghinh

mỹ

tự

hồi

dân

lập

miếu

tự

chi

 

o

o

𧦈

truyền

cấm

thử

địa

hiệu

viết

thần

mộ

vi

hộ

 

o

o

 

nhi

sở

tại

ức

niên

hương

hoả

khâm

tai

 

 

 

o

𧃽o

 

Tự

thử

hậu

nẫm

trứ

linh

ứng,

lịch

 

o

đại

Đế

vương

đa

hữu

gia

phong

mỹ

tự

Trần

 

Thái

Tôn

triều

gia

phong

thông

minh

duệ

trí

hùng

 

o

kiệt

trác

thượng

đẳng

thần

Ngã

Thái

Tổ

 


 

triều

gia

phong

Tế

thế

an

dân

linh

phù

ngưng

 

o

hưu

thượng

đẳng

thần

sắc

ban

Khả

Mộ

trại

thượng

 

o

khu

trùng

tu

miếu

vũ,

phụng

tự

chi

y

 

o

 

 

 

 

 

 

 

hưu

tai

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao chép tại thư phòng
họ Vũ Đào

Làng My Thữ, xã Vĩnh Hồng

Cháu đời thứ sáu của dòng họ

Vũ Đào Thiều phụng sao

Xong ngày 20 tháng 07 nhâm ngọ

Chế bản điện tử năm Bính Tuất - 2006

Vũ Huy Thuận (đời 16 phái Kỷ Mộ Trạch)

tại Sài Gòn.

 

Người đăng: admin