Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 329
Truy cập hôm nay: 3,155
Lượt truy cập: 9,408,255
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẾN TRE, LẦN THỨ NHẤT (TÓM LƯỢC)

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỈNH BẾN TRE                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc     

                                                                                   Bến Tre, ngày 01  tháng 11  năm 2013

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỦA HĐDH VŨ-VÕ

 TỈNH BẾN TRE, LẦN THỨ NHẤT (TÓM LƯỢC)

 

Kính thưa Đại hội!         

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐDH Vũ-Võ Việt Nam và sự tích cực hỗ trợ, hướng dẫn của Ban phát triển Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam. Đặc biệt là sự quan tâm của các nhà tài trợ, như: ông Vũ Duy Bổng, Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Việt Nam; Ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và ông Võ Thành Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã tài trợ kinh phí, tạo điều kiện cho HĐDH Vũ-Võ Bến Tre tổ chức Đại hội lần thứ I, vào ngày 05-10-2013 tại Nhà khách tỉnh uỷ, TP. Bến Tre. Với sự có mặt của đại diện HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, HĐDH Vũ-Võ phương Nam , cùng HĐDH Vũ-Võ các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và Bạc Liêu, cùng gần 200 bà con đồng tộc tỉnh Bến Tre.

Đại hội đã bầu BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre, gồm: ông Võ Văn Minh, Chủ tịch; 04 Phó Chủ tịch: ông Võ Hoàng Mai, Võ Văn Nữ, Võ Thành Phương, Võ Thanh Hải; 01 thư ký: ông Võ Nguyễn Thanh Bảo; 14 Ủy viên: ông Võ Văn Khoánh, Võ Minh Triết, Võ Tấn Khôi, Võ Văn Chương, Võ Thanh Bình, Võ Văn Út, Võ Văn Phương, Võ Văn Thương, Võ Văn Luật, Võ Văn Tiếp, Võ Văn Trị, Võ Văn Thạnh và bà Võ Thị Hương; Hỗ trợ: ông Nguyễn Hoàng Hải.

Trên cơ sở nhận thức niềm tự hào về một dòng họ không ngừng phát triển suốt theo chiều dài lịch sử, luôn gìn giữ và phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao nhận thức niềm tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống của dòng họ Vũ-Võ Bến Tre trong nhiệm kỳ 2013-2018. Tiếp tục phát huy những mặt làm được và quyết tâm khắc phục những hạn chế. Đồng thời, thực hiện tốt quy ước, thông qua phương hướng của nhiệm kỳ 2013-2018. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

-Về xây dựng tổ chức và phát triển hội dồng dòng họ:

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền niềm tự hào về một dòng họ. Giữ gìn và phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Tìm hiểu về xuất xứ cội nguồn Thuỷ Tổ, nâng cao nhận thức hướng về cội nguồn “Tầm tông bái Tổ”.  Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thi đua ái quốc, ra sức cống hiến phục vụ xã hội. Góp phần tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tiến hành thành lập Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ các huyện, Ban liên lạc dòng họ, Hội đồng gia tộc, Ban tộc biểu mang tính dòng tộc. Hoạt động theo quy ước của HĐDH Vũ-Võ. Phấn đấu đến cuối năm 2016 có 5 huyện, thành phố tổ chức Đại hội xong và đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành các huyện còn lại.

-Chọn ngày giỗ Tổ của HĐDH Vũ-Võ Bến Tre:

Thống nhất chọn ngày mất của cụ Võ Trường Toản: Mồng Chín tháng Sáu hàng năm làm ngày giỗ Tổ của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre.

(Cụ Võ Trường Toản mất ngày 27-7-1792, tức ngày 09-6 năm Nhâm Tý)

-Về giữ gìn văn hóa vật thể, phi vật thể của dòng họ:

Khuyến khích các dòng họ, gia tộc quan tâm tu sửa, tôn tạo mộ Tổ, nhà thờ dòng họ khang trang, thể hiện sự tôn nghiêm nơi thờ tự Tổ tiên; lưu giữ, bổ sung các gia phả, tộc phả, phả đồ…, các quy ước, hương ước cũ để khi cần nghiên cứu, tham khảo.

Vận động bà con dòng họ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Đạt gia đình văn hóa, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, trò giỏi. Kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bến Tre phấn đấu mở một lớp tập huấn viết gia phả cho các chi hội của huyện, thành phố.

Trên đây là phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2013-2018, được Đại hội Đại biểu lần thứ I thông qua ngày 05-10-2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề mới phát sinh sẽ được sửa đổi, bổ sung tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và được thống nhất của các thành viên.

 

                                                                  TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẾN TRE

                                                                                     CHỦ TỊCH                 

 

                                                                                         (Đã ký)                    

 

                                                                                   Võ Văn Minh              

Người đăng: admin