Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 283
Truy cập hôm nay: 1,406
Lượt truy cập: 10,492,398
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐỢT 21)

BÁO CÁO

 TÀI CHÍNH NĂM 2013

 (ĐỢT 21)

 

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phương Nam báo cáo phần thu tài chính

 của bà con công đức xây dựng “Từ đường Dòng họ Vũ-Võ phương Nam”

 

A.PHẦN THU CỦA BÀ CON DÒNG HỌ (XẾP THEO A,B,C)

 TỪ THÁNG 12/2012- 11/2013:

 

STT

HỌ

TÊN

SỐ TIỀN

G.CHÚ

 

        1.             

Vũ Văn

Ái

500.000

 

 

        2.             

Nguyễn Anh

Ái

200.000

 

 

        3.             

Võ Đình

Ân

200.000

 

 

        4.             

Vũ Văn

Anh

1.000.000

 

 

        5.             

Phạm T.Kim

Anh

1.000.000

Bà. Chầm

 

        6.             

Ng Thị Phi

Anh

200.000

 

 

        7.             

L.M Võ Văn

Ánh

20.000.000

 

 

        8.             

HĐDH Vũ-Võ

Bình Phước

2.000.000

 

 

        9.             

Vũ Quý

2.000.000

 

 

     10.             

Vũ Thế

Bắc

200.000

 

 

     11.             

Vũ Xuân

Bắc

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

     12.             

Vũ Đức

Ban

400.000

 

 

     13.             

Chị

Bảy

50.000

 

 

     14.             

Võ Văn

300.000

 

 

     15.             

Vũ Ngọc

Bích

100.000

 

 

     16.             

Vũ Chi

Bích

500.000

 

 

     17.             

Vũ Văn

Bình

500.000

Q4

 

     18.             

Vũ Thanh

Bình

1.000.000

P2,TB

 

 

     19.             

Võ Công

Bình

200.000

 

 

     20.             

Vũ Xuân

Bình

500.000

T Phong-BH

 

     21.             

Vũ Xuân

Bộ

500.000

 

 

     22.             

Vũ Văn

Bốn

100.000

 

 

     23.             

Vũ Ngọc

Bốn

500.000

 

 

     24.             

HĐDH VVõ

BThuận

1.000.000

 

 

     25.             

Vũ Bá

Buổi

100.000

 

 

     26.             

Vũ Thị

Bút

100.000

 

 

     27.             

Vũ Hồng

Cầm

200.000

 

 

     28.             

HĐDH Vũ Võ

Cẩm Mỹ

2.000.000

Đ.Nai

 

     29.             

Võ Văn

Cần

200.000

 

 

     30.             

Võ Văn

Canh

100.000

 

 

     31.             

Võ Đình

Cát

200.000

 

 

     32.             

Vũ Thị

Chắt

400.000

 

 

     33.             

Võ Kim

Chi

200.000

 

 

     34.             

Võ Văn

Chi

1.000.000

 

 

     35.             

Vũ Xuân

Chi

100.000

 

 

     36.             

Vũ Quang

Chiêm

500.000

 

 

     37.             

Vũ Công

Chiến

300.000

 

 

     38.             

Vũ Văn

Chiến

300.000

 

 

     39.             

Vũ Quyết

Chiến

400.000

 

 

     40.             

Vũ Văn

Chín

150.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

     41.             

Vũ Đức

Chinh

100.000

TThành,

BR-VT

 

     42.             

Vũ Đình

Chính

500.000

P8,Q3

 

     43.             

Vũ Văn

Chung

200.000

 

 

     44.             

Vũ Võ Kim

Chuông

100.000

 

 

     45.             

Võ Ngọc

Chương

1.000.000

 

 

     46.             

BQP.Vũ Văn

100.000

 

 

     47.             

Vũ Hồng

Công

500.000

P.Thiết

 

     48.             

Vũ Duy

Công

500.000

Q.9

 

     49.             

Vũ Duy

Công

3.000.000

Q12

 

     50.             

Võ Văn

Cộng

300.000

BMT,Đ.L

 

     51.             

Vũ Bá

Cúc

500.000

 

 

     52.             

Vũ Văn

Cường

500.000

TP.BHòa

 

     53.             

Võ Văn

Cường

2.300.000

B.Thạnh

 

     54.             

Vũ Mạnh

Cường

1.000.000

P2,Q8

 

     55.             

Vũ Hồng

Cường

500.000

B.An,Q2

 

     56.             

Võ Thị

Đa

100.000

 

 

     57.             

Vũ Đình

Đài

1.200.000

 

 

     58.             

Vũ Đình

Đại

100.000

 

 

     59.             

Vũ Văn

Đại

100.000

P.Xuân Nhà Bè

 

     60.             

Vũ Quang

Đại

500.000

 

 

     61.             

Vũ Văn

Đại

500.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

     62.             

Vũ Thanh

Đạm

200.000

 

 

     63.             

Võ Trọng

Dần

200.000

 

 

     64.             

Vũ Xuân

Dấng

200.000

 

 

     65.             

Đăng

500.000

 

 

     66.             

Vũ Hồng

Đăng

100.000

 

 

     67.             

Vũ Xuân

Đảng

2.000.000

 

 

     68.             

Võ Trọng

Danh

500.000

 

 

     69.             

Vũ Năng

Đáp

200.000

 

 

     70.             

Vũ Tấn

Đạt

100.000

 

 

     71.             

Vũ Đình

Đạt

500.000

Q7

 

     72.             

Vũ Thành

Đạt

200.000

 

 

     73.             

Vũ Công

Đề

200.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

     74.             

Vũ Thị

Để

100.000

 

 

     75.             

Vũ Đình

Điểm

300.000

 

 

     76.             

Vũ Thị

Điệp

500.000

Q2

 

     77.             

Võ Bá

Diêu

1.500.000

 

 

     78.             

Vũ Văn

Đô

200.000

 

 

     79.             

Vũ Thành

Đô

200.000

T.Phú

 

     80.             

Vũ Văn

Đơn

100.000

 

 

     81.             

Võ Thức

Đồng

500.000

 

 

     82.             

Vũ Hồng

Dụ

11.000.000

 

 

     83.             

Vũ Đức

Duận

500.000

Nhà Bè

 

     84.             

Vũ Ngọc

Duận

500.000

GVấp

 

     85.             

Vũ Trọng

Quân

200.000

 

 

     86.             

Vũ Tiến

Đức

200.000

P26,BT

 

     87.             

Vũ Văn

Đức

200.000

 

 

     88.             

Võ Đình

Đức

400.000

LKhánh,

Đ.Nai

 

     89.             

Võ Hiền

Đức

200.000

 

 

     90.             

Vũ T.Kim

Dung

300.000

P14, TB

 

     91.             

Trần Thị

Dùng

300.000

 

 

     92.             

Vũ Anh

Dũng

200.000

P6, TB

 

     93.             

Vũ Ngọc Kiều

Dũng

500.000

 

 

     94.             

Vũ Hồng

Dũng

500.000

 

 

     95.             

Vũ Quang

Dũng

1.000.000

TP.PThiết

 

     96.             

Vũ Đức

Dũng

1.000.000

P25,BT

 

     97.             

Vũ Quang

Dũng

200.000

Q1

 

     98.             

Vũ Tiến

Dũng

300.000

 

 

     99.             

Võ Văn

Dũng

200.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  100.             

Vũ Đức

Dương

3.000.000

 

 

  101.             

Trần Văn

Đường

200.000

 

 

  102.             

Tộc Võ Đông Yên

DXuyên

1.000.000

QNam

 

  103.             

Võ Văn

Em

100.000

Q7

 

  104.             

Vũ Xuân

Giá

500.000

 

 

  105.             

Võ Hồng

Giang

200.000

 

 

  106.             

Vũ Ngọc

Giang

300.000

 

 

  107.             

Vũ Trường

Giang

500.000

 

 

  108.             

Vũ Đăng

Giảng

300.000

TThành,

BR-VT

 

  109.             

Vũ Văn

Giảng

500.000

 

 

  110.             

Bùi Thị

Khuê

500.000

 

 

  111.             

Vũ Đăng

Giáp

300.000

 

 

  112.             

Vũ Trung

Giới

100.000

 

 

  113.             

Vũ Văn

100.000

Q7

 

  114.             

Võ Thị

100.000

 

 

  115.             

Vũ Ngọc

500.000

Q1

 

  116.             

Vũ Thái

400.000

BPhước

 

  117.             

Vũ Hồng

200.000

Q12

 

 

  118.             

Vũ Duy

200.000

 

 

  119.             

Phạm T.Thu

100.000

 

 

  120.             

Vũ Thành

2.600.000

 

 

  121.             

Vũ Trọng

Phước

200.000

Hà Nội

 

  122.             

Phạm Thị Thu

100.000

 

 

  123.             

Vũ Công

Hách

200.000

 

 

  124.             

Văn Thị

Hai

100.000

 

 

  125.             

Vũ Ngọc

Hài

1.000.000

 

 

  126.             

Vũ Văn

Hải

500.000

P9, PN

 

  127.             

Võ Văn

Hải

200.000

Thủ Đức

 

  128.             

Võ Đình

Hải

400.000

C. Đức

 

  129.             

Vũ Thanh

Hải

500.000

 

 

  130.             

Hải

500.000

P13,TB

 

  131.             

Võ Tấn

Hải

100.000

ĐTrọng,

LĐồng

 

  132.             

Vũ Công

Hải

200.000

D.An,

BDương

 

  133.             

Vũ Văn

Hải

50.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  134.             

Vũ Sơn

Hải

500.000

 

 

  135.             

Vũ Thu

Hằng

100.000

 

 

  136.             

Vũ Thị

Hằng

300.000

Q1

 

  137.             

Vũ T.Hồng

Hạnh

50.000

TBom,ĐN

 

  138.             

Vũ Thị

Hạnh

300.000

P5,TB

 

  139.             

Lưu Thị

Hạnh

20.000

 

 

  140.             

Vũ Thị

Hiên

100.000

 

 

  141.             

Vũ Văn

Hiên

100.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  142.             

Võ Văn

Hiến

2.500.000

Q7

 

  143.             

Vũ Xuân

Hiến

500.000

 

 

  144.             

Vũ Thị

Hiền

200.000

P3,GV

 

  145.             

Võ Hỷ

Hiển

200.000

 

 

  146.             

Vũ Quang

Hiệp

200.000

 

 

  147.             

Vũ Duy

Hiệu

400.000

 

 

  148.             

Phạm.T.Cúc

Hoa

100.000

 

 

  149.             

Võ Thị

Hoa

1.200.000

P3,GV

 

  150.             

Ngô Thị

Hoa

300.000

 

 

  151.             

Võ Huỳnh

Hoa

300.000

 

 

  152.             

Vũ Thị

Hoa

300.000

An Phước, LThành

 

  153.             

Võ Văn

Hóa

5.000.000

Cty Nguyệt My

 

  154.             

Võ Thái

Hòa

1.000.000

HQuảng,

BPhước

 

  155.             

Vũ Đình

Hòa

2.000.000

 

 

  156.             

Vũ Mạnh

Hòa

500.000

 

 

  157.             

Vũ Minh

Hòa

500.000

 

 

  158.             

Võ Ngọc

Hòa

100.000

 

 

  159.             

Vũ Thị Thu

Hòa

500.000

L.Thành

 

  160.             

Vũ Thị

Hoan

200.000

 

 

  161.             

Võ Văn

Hoàng

200.000

TP.BRịa

 

  162.             

Vũ Huy

Hoàng

200.000

P9,Q3

 

  163.             

ĐặngVQuang

Hoành

500.000

 

 

  164.             

Võ Hồng

Hoạt

500.000

 

 

  165.             

Võ Thị

Hồng

5.500.000

LKhánh,

ĐNai

 

  166.             

Võ T.Thuý

Hồng

400.000

 

 

  167.             

Vũ Văn

Hồng

500.000

P8,Q11

 

  168.             

Võ Xuân

Hồng

200.000

N.Trang

 

  169.             

Vũ Thuỷ

Hử

300.000

 

 

  170.             

Vũ Văn

Huấn

50.000

ĐTrọng,

LĐồng

 

  171.             

Vũ Quang

Huấn

200.000

 

 

  172.             

Võ Văn

Huấn

500.000

L.Đức

 

  173.             

Huế

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  174.             

Vũ Thị

Huệ

200.000

 

 

  175.             

Vũ Văn

Hùng

200.000

P9,Q3

 

  176.             

Võ Hỷ

Hùng

100.000

 

 

  177.             

Vũ Mạnh

Hùng

1.000.000

P26, BThạnh

 

  178.             

Phạm Mạnh

Hùng

100.000

 

 

  179.             

Vũ Minh

Hùng

1.000.000

Q2

 

  180.             

Võ Văn

Hùng

300.000

P3,PN

 

  181.             

Vũ Tiến

Hùng

1.000.000

 

 

  182.             

Vũ Công

Hùng

700.000

P5,Q5

 

  183.             

Vũ Công

Hùng

500.000

T.Đức

 

  184.             

Võ Việt

Hùng

10.000.000

 

 

  185.             

Võ Thế

Hưng

200.000

 

 

  186.             

Vũ Khánh

Hưng

200.000

 

 

  187.             

Vũ Thị

Hưng

580.000

 

 

  188.             

Vũ Ngọc

Hưng

1.000.000

 

 

  189.             

BQP.Võ Khắc

Hườn

200.000

 

 

  190.             

BS.Vũ Thanh

Hương

1.000.000

 

 

  191.             

Võ Phan Thu

Hương

200.000

 

 

  192.             

Vũ Nhị

Hương

100.000

 

 

  193.             

Vũ Văn

Hương

300.000

 

 

  194.             

Vũ Quốc

Hương

200.000

 

 

  195.             

Vũ T.Thu

Hương

200.000

Q1

 

  196.             

Vũ Kim

Hường

200.000

 

 

  197.             

Vũ Trần

Huy

500.000

 

 

  198.             

Vũ Đình

Huy

400.000

P2,Q5

 

  199.             

Võ Đình

Huyền

300.000

 

 

  200.             

Võ Văn

Hỷ

100.000

 

 

  201.             

Vũ Quang

Kha

200.000

 

 

  202.             

Vũ Duy

Khắc

300.000

 

 

  203.             

Võ Đông

Khai

1.000.000

 

 

  204.             

Vũ Quang

Khải

400.000

P5,TBình

 

  205.             

Vũ Trọng

Khải

300.000

 

 

  206.             

Vũ Quang

Khải

1.000.000

XMộc, BR

 

  207.             

Vũ Minh

Khâm

400.000

 

 

  208.             

Vũ Trọng

Khang

200.000

 

 

  209.             

Vũ Xuân

Khang

100.000

 

 

  210.             

Vũ Mạnh

Kháng

500.000

 

 

  211.             

Vũ Văn

Khảng

200.000

 

 

  212.             

Vũ Đình

Khanh

200.000

 

 

  213.             

Vũ Đình

Khánh

500.000

TP. VTàu

 

  214.             

Vũ Quốc

Khánh

500.000

P6,GV

 

  215.             

Vũ Văn

Khoảng

200.000

 

 

  216.             

Võ Xuân

Khoát

2.000.000

 

 

  217.             

Vũ Xuân

Khôi

500.000

 

 

  218.             

Vũ Tiến

Khu

2.500.000

 

 

  219.             

Vũ Văn

Khương

300.000

 

 

  220.             

Võ Thành Minh

Khương

500.000

 

 

  221.             

Vũ Đình

Khương

200.000

 

 

  222.             

Kim

200.000

 

 

  223.             

Võ Xuân

Kỳ

100.000

 

 

  224.             

VVõ TXã

LaGi

1.000.000

 

 

  225.             

Vũ Minh

Lai

1.000.000

 

 

  226.             

Vũ Hoàng

Lâm

500.000

Q2

 

  227.             

Vũ Thanh

Lâm

100.000

 

 

  228.             

Võ T.Xuân

Lan

500.000

 

 

  229.             

Vũ Thị

Lan

5.700.000

Tân Phú Cường

 

  230.             

Võ Ngọc

Lan

500.000

 

 

  231.             

Vũ Thị

Lan

500.000

T.An,BDg

 

  232.             

Vũ Văn

Lân

200.000

TP.BHÒA

 

  233.             

Vũ Hữu

Lân

1.000.000

Q2

 

  234.             

Võ Văn

Lành

100.000

 

 

  235.             

Võ Văn

Lãnh

1.500.000

 

 

  236.             

Vũ Thanh

Lịch

500.000

 

 

  237.             

Võ Khánh

Liêm

100.000

 

 

  238.             

Vũ Bạch

Liên

200.000

 

 

  239.             

Vũ Xuân

Liêu

150.000

 

 

  240.             

Vũ Đình

Liễu

500.000

 

 

  241.             

Võ Đăng

Linh

1.000.000

 

 

  242.             

Vũ Ngọc

Linh

300.000

Q7

 

  243.             

Vũ Đức

Loan

500.000

 

 

  244.             

Vũ Thị

Loan

100.000

 

 

  245.             

Võ Huy

Lộc

200.000

 

 

  246.             

Võ Văn

Lộc

500.000

 

 

  247.             

Vũ Thị

Lộc

400.000

 

 

  248.             

Vũ Văn

Lộc

200.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  249.             

Vũ Văn

Long

200.000

Q9

 

  250.             

Võ Thanh

Long

200.000

BìnhTân

 

  251.             

Vũ Tuấn

Long

1.000.000

 

 

  252.             

Võ Thành

Long

50.000

Q1

 

  253.             

Vũ Hoàng

Long

500.000

 

 

  254.             

Vũ Văn

Long

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  255.             

Vũ Thanh

Lục

200.000

 

 

  256.             

Vũ Đình

Lục

500.000

TP.VTàu

 

  257.             

Võ Tấn

Lực

200.000

H.Môn

 

  258.             

Võ Minh

Lương

1.000.000

 

 

  259.             

Vũ Văn

Lương

500.000

T.Phú

 

  260.             

Vũ Đình

Lương

200.000

TThành,

BRịa

 

  261.             

Vũ Đình

400.000

 

 

  262.             

Vũ Thị

Mai

300.000

P17,GV

 

  263.             

Vũ Thị

Mai

1.000.000

LKhánh,

ĐNai

 

  264.             

Vũ Đình

Mai

200.000

 

 

  265.             

Nguyễn Thị

Mai

100.000

 

 

  266.             

Vũ Thị

Mai

400.000

P9, GV

 

  267.             

Vũ Văn

Mai

200.000

 

 

  268.             

Vũ Văn

Mạnh

400.000

TP.VTàu

 

  269.             

Vũ Xuân

Mạnh

200.000

TP.VTàu

 

  270.             

Vũ Hồng

Mạnh

100.000

 

 

  271.             

Vũ Thị

May

150.000

 

 

  272.             

Vũ Văn

200.000

 

 

  273.             

Vũ Hồng

Minh

200.000

P4,TBình

 

  274.             

Vũ Khắc

Minh

500.000

P17,GV

 

  275.             

Vũ Tiến

Minh

500.000

 

 

  276.             

Lê Thị

Minh

200.000

 

 

  277.             

Vũ Văn

Minh

100.000

 

 

  278.             

Vũ Trung

Mưu

100.000

 

 

  279.             

Vũ Văn

Mỹ

100.000

H.Nội

 

  280.             

Võ Thiện

Mỹ

200.000

 

 

  281.             

Võ Thị

Mỹ

100.000

Hà Tĩnh

 

  282.             

Võ Duy

Nam

500.000

TP.BRịa

 

  283.             

Võ Văn

Nam

500.000

P3,GV

 

  284.             

Vũ Hoài

Nam

5.000.000

 

 

  285.             

Võ Văn

Nam

100.000

P4,PNhuận

 

  286.             

Vũ Thị

Năm

100.000

 

 

  287.             

Vũ Thị

Nếm

100.000

 

 

  288.             

Nga

500.000

 

 

  289.             

Vũ Thị

Ngân

500.000

P15,

BThạnh

 

  290.             

Vũ Ngọc

Ngấn

500.000

 

 

  291.             

Vũ Văn

Ngọc

500.000

TP.B.Hòa

 

  292.             

Vũ Đình

Nguyệt

300.000

 

 

  293.             

Vũ T.Ngọc

Nhâm

200.000

 

 

  294.             

Vũ Quang

Nhâm

200.000

 

 

  295.             

Võ Thị

Nhan

1.000.000

Q1

 

  296.             

Vũ Thanh

Nhàn

200.000

 

 

  297.             

Vũ Thị

Nhất

400.000

 

 

  298.             

Vũ Quang

Nhị

1.100.000

 

 

  299.             

Nhị

500.000

P4,TB

 

  300.             

Vũ Huy

Nhiệm

300.000

 

 

  301.             

Vũ Thị

Nhiên

100.000

 

 

  302.             

Võ Văn

Nhiếp

100.000

 

 

  303.             

Võ Thị

Nhiều

100.000

 

 

  304.             

Nguyễn Thị

Nhơn

200.000

 

 

  305.             

Võ Thị

Nhơn

100.000

 

 

  306.             

Vũ Thị Tuyết

Nhung

200.000

 

 

  307.             

Vũ Tiến

Ninh

200.000

 

 

  308.             

Vũ Hồng

Ninh

100.000

 

 

  309.             

Vũ Tú

Oanh

100.000

 

 

  310.             

N.Hàng

Tám Oanh

200.000

 

 

  311.             

Vũ Thùy

Oanh

100.000

 

 

  312.             

Vũ T.Kim

Oanh

200.000

P11,Q10

 

  313.             

Vũ Văn

Oanh

100.000

 

 

  314.             

Vũ T.Kim

Oanh

200.000

Tân Phú

 

  315.             

Võ Thị

Phải

200.000

 

 

  316.             

Vũ Văn

Phan

500.000

 

 

  317.             

 Võ Văn

Phát

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  318.             

Vũ Tế

Phong

200.000

 

 

  319.             

Vũ Hồng

Phong

500.000

 

 

  320.             

Võ Văn

Phúc

500.000

 

 

  321.             

Phụng

200.000

 

 

  322.             

Võ Thành

Phước

1.000.000

 

 

  323.             

Vũ.T.Lan

Phương

200.000

 

 

  324.             

Võ Hằng

Phương

100.000

 

 

  325.             

Vũ T.Linh

Phương

100.000

 

 

  326.             

Chị

Phương

50.000

 

 

  327.             

Võ Văn

Phương

100.000

CMỹ,ĐN

 

  328.             

Vũ Thị

Phương

100.000

?

 

  329.             

Vũ Thị

Phương

200.000

B.An,Q2

 

  330.             

Vũ Ngọc

Quân

500.000

 

 

  331.             

Quang

100.000

Q1

 

  332.             

Vũ Hồng

Quang

300.000

Q1

 

  333.             

Vũ Hồng

Quảng

500.000

CMỹ,ĐN

 

  334.             

Vũ Văn

Quảng

100.000

 

 

  335.             

Vũ Lê

Quý

400.000

 

 

  336.             

Vũ Mạnh

Quyền

300.000

 

 

  337.             

Vũ Văn

Quynh

500.000

Tân Phú

 

  338.             

Chi họ Vũ Võ

 

Quỳnh Hoa, N.A

1.000.000

L Bình- TP.BH

 

  339.             

Vũ Kim

Rao

500.000

 

 

  340.             

Vũ Quang

Rục

200.000

 

 

  341.             

Vũ Đình

Sàn

200.000

 

 

  342.             

Vũ Văn

Sản

1.000.000

P2. TB

 

  343.             

Vũ Văn

Sang

300.000

TP.Cao

Lãnh

 

  344.             

Vũ Đình

Sáu

1.000.000

 

 

  345.             

Võ Thị

Sáu

1.000.000

H.T.Bắc

 

  346.             

Vũ T.Hương

Sen

200.000

 

 

  347.             

Vũ Đức

Sinh

300.000

 

 

  348.             

Võ Văn

Sinh

500.000

 

 

  349.             

Võ Văn

300.000

 

 

  350.             

Bùi Thị

Sớm

1.500.000

 

 

  351.             

Vũ Thế

Sơn

400.000

 

 

  352.             

Võ Văn

Sơn

200.000

CĐức,BRVT

 

  353.             

Vũ Việt

Sơn

300.000

TThành,

BR-VT

 

  354.             

Vũ Ngọc

Sơn

200.000

 

 

  355.             

Vũ Trường

Sơn

100.000

Củ Chi

 

  356.             

Võ Thiên

Sơn

500.000

 

 

  357.             

 Võ Trường 

Sơn 

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  358.             

Vũ Xuân

Sơn

100.000

 

 

  359.             

Vũ Thái

Sơn

200.000

Cát Tiên-LĐ

 

  360.             

Vũ Thái

Sơn

150.0000

B.Tân

 

  361.             

Vũ Duy

400.000

 

 

  362.             

Võ Văn

Tắc

500.000

 

 

  363.             

Vũ Mạnh

Tài

200.000

 

 

  364.             

Vũ Trọng

Tải

100.000

 

 

  365.             

Vũ Thanh

Tâm

200.000

P2,TBình

 

  366.             

Vũ T.Minh

Tâm

100.000

 

 

  367.             

Vũ T Thanh

Tâm

100.000

P12,Q10

 

  368.             

Vũ Công

Tân

500.000

TP.VTàu

 

  369.             

Vũ Công

Tấn

500.000

TP.VTàu

 

  370.             

Võ Hồng

Tấn

100.000

 

 

  371.             

Võ Sỹ

Tấn

300.000

ChưPưh,GL

 

  372.             

Vũ Ngọc

Tạn

200.000

 

 

  373.             

Vũ Xuân

Thà

200.000

 

 

  374.             

Vũ Ngọc

Thạch

200.000

TP.VTàu

 

  375.             

Vũ Ngọc

Thạch

400.000

P3,GV

 

  376.             

Thái

300.000

 

 

  377.             

Vũ Khắc

Thái

100.000

P3,GV

 

  378.             

Vũ An

Thái

500.000

 

 

  379.             

Chị

Thái

50.000

 

 

  380.             

Vũ Văn

Thái

200.000

 

 

  381.             

Vũ Đình

Thắm

200.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  382.             

Vũ Đình

Thân

1.000.000

 

 

  383.             

Thận

200.000

 

 

  384.             

Thắng

200.000

Lịch Động

 

  385.             

Vũ Ngọc

Thắng

2.000.000

 

 

  386.             

Võ Văn

Thắng

400.000

LĐức,ĐN

 

  387.             

Vũ Viết

Thắng

500.000

 

 

  388.             

Võ Quang

Thanh

500.000

TP.VTàu

 

  389.             

Vũ Bá

Thanh

500.000

TP.VTàu

 

  390.             

Vũ Lê

Thanh

400.000

 

 

  391.             

Vũ Thị

Thanh

500.000

B.An Q2

 

  392.             

Vũ Thị

Thành

200.000

Nhà Bè

 

  393.             

Vũ Kim

Thành

1.000.000

Q7

 

  394.             

Vũ Quang

Thành

200.000

TháiBình

 

  395.             

Vũ Văn

Thành

400.000

 

 

  396.             

Vũ Nam

Thành

400.000

 

 

  397.             

Nhữ Thị

Thành

200.000

 

 

  398.             

Vũ Thọ

Thành

300.000

ChưPưh, GL

 

  399.             

Vũ Văn

Thao

700.000

TP.BH

 

  400.             

Vũ Hồng

Thao

200.000

 

 

  401.             

Vũ Văn

Thảo

500.000

Q7

 

  402.             

Vũ Văn

Thập

200.000

TP.BH

 

  403.             

Vũ Tất

Thát

500.000

 

 

  404.             

Vũ Thị

Thẻ

300.000

 

 

  405.             

Vũ Quang

Thể

500.000

 

 

  406.             

Vũ Thế

Thể

50.000

 

 

  407.             

Vũ Thị

Thêm

100.000

 

 

  408.             

Vũ Đình

Thiện

1.000.000

 

 

  409.             

Vũ Văn

Thiết

500.000

 

 

  410.             

Vũ Xuân

Thịnh

1.000.000

P9,GV

 

  411.             

Vũ Văn

Thịnh

200.000

P7,

B.Thạnh

 

  412.             

Võ Duy

Thịnh

100.000

 

 

  413.             

Vũ Xuân

Tho

200.000

 

 

  414.             

Vũ Thị

Thọ

200.000

 

 

  415.             

Nguyễn Thị

Thoa

500.000

 

 

  416.             

Vũ Lê

Thoa

400.000

 

 

  417.             

Võ Văn

Thời

200.000

 

 

  418.             

Vũ Thị

Thơm

100.000

 

 

  419.             

Võ Văn

Thôn

100.000

 

 

  420.             

Vũ Văn

Thông

50.000

 

 

  421.             

Vũ Đức

Thống

1.000.000

 

 

  422.             

Vũ H.Minh

Thư

200.000

 

 

  423.             

Vũ Đình

Thứ

200.000

Bắc Ninh

 

  424.             

Vũ Văn

Thuần

200.000

Q9

 

  425.             

Vũ Huy

Thuận

2.600.000

 

 

  426.             

Võ Thị

Thuận

450.000

P7,Q3

 

  427.             

Vũ Thị

Thuý

1.000.000

P4,TBình

 

  428.             

Vũ Thị

Thuý

100.000

ChưPưh, Gia Lai

 

  429.             

Vũ Đình

Thuỷ

300.000

 

 

  430.             

Vũ Thị

Thúy

100.000

P10, GV

 

  431.             

Vũ T.Thanh

Thủy

100.000

 

 

  432.             

Vũ Lê Thanh

Thủy

100.000

 

 

  433.             

Vũ Huy

Thụỵ

300.000

 

 

  434.             

Võ Thị

Thuyên

300.000

 

 

  435.             

Vũ Công

Tiến

200.000

 

 

  436.             

Vũ Trí

Tiếp

200.000

 

 

  437.             

Vũ Quang

Tính

200.000

TThành, B.Rịa

 

  438.             

Vũ Văn

Tĩnh

500.000

P13,Q5

 

  439.             

Vũ Văn

Tĩnh

200.000

P9,PN

 

  440.             

Toại

200.000

 

 

  441.             

Vũ Đăng

Toàn

200.000

 

 

  442.             

Võ Văn

Toàn

200.000

P13,

B.Thạnh

 

  443.             

Vũ Cao

Tôn

500.000

 

 

  444.             

Võ Huyền

Trang

500.000

 

 

  445.             

Vũ T.Hạnh

Trang

200.000

Q12

 

  446.             

Vũ Đức

Tráng

800.000

 

 

  447.             

Phạm Kiêm

Tràng

200.000

 

 

  448.             

Võ Minh

Trí

5.000.000

Th.Tướng

 

  449.             

Vũ Quang

Triệu

300.000

T.Đức

 

  450.             

Võ Xuân

Trình

2.500.000

 

 

  451.             

Vũ Kiên

Trung

1.000.000

 

 

  452.             

Vũ Thành

Trung

50.000

TP. ĐLạt

 

  453.             

Vũ Quang

Trung

100.000

‘0907562268

 

  454.             

Vũ Bá

Trung

1.000.000

P26, B.Th

 

  455.             

Chi HọVũ

Trung Hành

500.000

H.Phòng

 

  456.             

Vũ Mạnh

Trường

200.000

Q1

 

  457.             

Vũ Xuân

Trường

300.000

Phú  Nhuận

 

  458.             

Vũ Văn

Trường

400.000

TP.B.H

 

  459.             

Vũ Lê Quang

Trường

100.000

 

 

  460.             

Vũ Mạnh

Trường

200.000

TP.VTàu

 

  461.             

Vũ Xuân

Trường

150.000

?

 

  462.             

HĐDH Vũ-Võ

Đức Trọng

500.000

L.Đồng

 

  463.             

Vũ Đức

400.000

 

 

  464.             

100.000

 

 

  465.             

Nguyễn Thị

300.000

 

 

  466.             

Võ Hồng

Tự

100.000

 

 

  467.             

Vũ Văn

Tuân

500.000

T.Nhất,

Đ.Nai

 

  468.             

Võ Hỷ

Tuấn

100.000

 

 

  469.             

Vũ Văn

Tuấn

200.000

Q2

 

  470.             

Vũ Văn 

Tuất

300.000

ChưPưh,

Gia Lai

 

  471.             

Võ Đông

Tùng

500.000

 

 

  472.             

Vũ Đức

Tùng

300.000

 

 

  473.             

Vũ Hữu

Tùng

200.000

 

 

  474.             

Vũ Thanh

Tùng

20.000

CMỹ,Đ.N

 

  475.             

BQP.Vũ Trọng

Tước

200.000

 

 

  476.             

Võ Đ.Trọng

Tường

500.000

 

 

  477.             

Vũ Mạnh

Tường

200.000

 

 

  478.             

Vũ Bá

Tuyên

1.000.000

 

 

  479.             

Vũ Hồng

Tuyến

700.000

 

 

  480.             

Võ Trọng

Tuyến

400.000

 

 

  481.             

Vũ Thị

Tuyết

100.000

T.Đức

 

  482.             

Vũ Thị

Ty

200.000

 

 

  483.             

Võ T Phương

Uyên

100.000

 

 

  484.             

Vũ T Hồng

Vân

200.000

Q7

 

  485.             

Võ Văn

Vân

210.000

10USD

 

  486.             

Võ Hoài

Văn

100.000

 

 

  487.             

Võ Thành

Văn

200.000

 

 

  488.             

Vũ Thế

Văn

500.000

 

 

  489.             

Võ Thị

Vệ

500.000

 

 

  490.             

Lê Vũ Thành

Viễn

100.000

 

 

  491.             

Võ Thị Tân

Việt

300.000

 

 

  492.             

Vũ Quốc

Việt

100.000

Cát Tiên-LĐ

 

  493.             

Vũ Thế

Vinh

300.000

Q1

 

  494.             

Thế hệ trẻ  họ

Vũ Võ

1.700.000

P. Nam

 

  495.             

Vũ Đình

Vượng

500.000

P15,T.B

 

  496.             

Xong

100.000

 

 

  497.             

Vũ Thị

Xuyên

200.000

LKhánh,

Đ.Nai

 

  498.             

Vũ Thế

Vinh

1.000.000

Q9

 

  499.             

Vũ Thị

Yến

300.000

P3, GVấp

 

  500.             

Không ghi tên

 

562.000

 

 

 

 

               

SỐ TIỀN THỰC KIỂM:

 

TC: 272.972.000 đồng

(Hai trăm bảy mươi triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

 

B.PHẦN CÔNG ĐỨC HIỆN VẬT:

 

-Gia đình ông bà VŨ QUANG MAI (Long Thành) cung tiến 01 chiêng đồng 450mm có khung giá đỡ gỗ.

-Gia đình bà VŨ THỊ HẠNH TRANG (Q.12) cung tiến 02 cái đĩa sứ đựng trái cây có chân gỗ.

 

      Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phương Nam xin chân thành cảm ơn quý vị đã công đức trên đây.

 

 

NGƯỜI GIỮ TIỀN

PHÓ C.TỊCH HĐDH VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM

                        VŨ NGỌC THẠCH

TP.HCM, ngày 31 tháng 11 năm 2013

NGƯỜI TỔNG HỢP

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

         VŨ HỮU CHÍNH

 

Người đăng: admin