Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 106
Truy cập hôm nay: 1,562
Lượt truy cập: 10,633,903
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
TRÍCH: TÓM TẮT CUỘC HỌP BCH HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG 2014

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH BÌNH DƯƠNG                                Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Bình Dương, ngày 02  tháng 11  năm 2014

 

TRÍCH: TÓM TẮT CUỘC HỌP

BCH HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG

 LẦN THỨ NHẤT- NHIỆM KỲ 2014-2019

 

          Sau Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 25/10/2014, tổ chức tại Hội trường Công viên Văn hóa Thanh Lễ, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một thành công tốt đẹp. Ngày 02/11/2014, tại Trang trại Minh Quang ở ấp 1, Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương  tổ chức họp BCH lần thứ nhất, có 18/27 thành viên đi dự họp.

         

          Mở đầu, ông Vũ Minh Sang thông qua nguyên tắc tiến hành biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Kết quả cuộc họp được 100% thành viên tán thành, như sau:

 

          1-Ban cố vấn: Ông Võ Sĩ Lâm và ông Võ Văn Bằng.

          2-Ban Thường vụ, gồm 11 thành viên: Ô. Vũ Minh Sang, Vũ Đức Thành, Võ Hồng Thanh, Võ Thanh Bình, Võ Văn Bá, Võ Đông Điền, Võ Văn Lãnh, Võ Văn Giàu, Vũ Đức Long, bà Vũ Thị Kinh Tính và Võ Thị Ngọc Thảo.

 

          3-Ban Chấp hành HĐDH:

-Chủ tịch: Ô.Võ Minh Sang;

-04 Phó C.Tịch: Ô.Vũ Đức Thành, Võ Thanh Bình, Võ Đông Điền và bà Vũ Thị Kim Tính.

4-Ban Tài chính:

-Trưởng ban: Ô.Võ Thanh Bình; Phó ban: Ô.Võ Văn Lãnh; 03 thành viên: Ô.Võ Sơn Điền, Võ Văn Đức và bà Võ Thị Thanh Hương.

5-Ban Kiểm soát:

-Trưởng ban: Ô.Vũ Đức Long; Phó ban: Ô.Võ Văn Xe; 02 thành viên: Ô.Võ Quốc Dũng và Võ Hồng Tươi.

6-Ban Tổ chức phát triển Dòng họ:

-Trưởng ban: Bà Võ Thị Kim Tính; Phó ban: Ô.Võ Hồng Thanh; 03 thành viên: Ô.Võ Văn Chánh, Võ Văn Giàu và bà Võ Thị Bích.

7-Văn phòng HĐDH:

-Chánh Văn phòng: Bà Võ Thị Ngọc Thảo; Phó Văn phòng: Bà Võ Thị Thanh Hương; 02 thành viên: Bà Võ Thị Bích và Vũ Thị Vân Hương.

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

 

          -Quản lý website và nội dung đăng tải trên website của Dòng họ;

          -Thuê nhân viên Văn phòng;

          -Sổ vàng công đức;

 

          -Kỷ yếu Ban chấp hành;

          -Đăng ký chữ ký chủ tài khoản và hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản với ngân hàng;

          -Thực hiện vận động tạo quỹ cho Dòng họ;

          -Đề nghị công nhận BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương để bảo đảm tính pháp lý;

          -Lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà thờ Tổ Dòng họ Vũ-Võ, kết hợp thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dự kiến xây dựng vào năm 2017. Hiện tại, ông Vũ Minh Sang -Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dương đã đồng ý hiến tặng 1.000m2 trong khu vực trang trại Minh Quang.

          -Thống nhất giao Ban Thường vụ quyết định địa điểm, triển khai thủ tục khảo sát và thiết kế xây dựng công trình.

 

 

THƯ KÝ BCH

 

(Đã ký)

 

Võ Thị Ngọc Thảo

TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Sang

 

Người đăng: vuthanhha