Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 81
Truy cập hôm nay: 1,523
Lượt truy cập: 10,633,864
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÒNG HỌ VŨ- VÕ THỊ XÃ LA GI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

THỊ XÃ LA GI         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc         

           TX La Gi, ngày 15 tháng 10  năm 2016

                                                                                                        

          Kính gửi: -HĐDH Vũ-Võ phương Nam-TP.Hồ Chí Minh;

                             -HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận.

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÒNG HỌ VŨ- VÕ

THỊ XÃ LA GI NĂM 2016

 

   Để góp phần cùng các hoạt động dòng họ của cả nước, HĐDH Vũ-Võ thị xã La Gi, xin  báo cáo những việc đã làm, như sau :

- Ngày 12/01/2016, tổ chức đi cúng Tổ mùng Ba tháng Chạp, tại « Từ đường Dòng họ Vũ-Võ phương Nam », xã Long Đức, Long Thành, Đòng Nai, do HĐDH Vũ-Võ phương Nam tổ chức. Đoàn gồm 10 người và công đức 1 triệu đồng.

- Ngày 18/01/2016, họp HĐDH bàn việc tổ chức cúng Tết nguyên đán Bính Thân, phân công thành viên trực Tết tiếp hương khi bà con tộc họ đến viếng nhà thờ, phân công các chi tộc thăm các cụ trong tộc họ.

- Ngày 08/02/2016, họp mặt bà con dòng tộc nhân ngày Tết nguyên đán Bính thân tại nhà thờ tộc, cùng đón giao thừa và đón Tết vui xuân.

- Ngày 10/02/2016, cúng tạ xuân năm mới, liên hoan trong HĐDH, phân công đi thăm gia đình các cụ đã qua đời và các cụ lớn tuổi.

- Ngày 26/3/2016, HĐDH họp bàn việc tổ chức giỗ theo thường lệ, phân công anh chị trong HĐ từng người, từng việc.

- Ngày 08/4/2016, ngày giỗ thường niên, có 110 đại biểu trong họ tộc, đến dự có đại biểu CQ, MT và các họ bạn tham gia. Sau ngày giỗ, HĐ tộc có cử người đến viếng 2 thành viên ban cố vấn vừa qua đời (ông Vũ Tấn Hoàng và Võ        Đồng Khánh).

-Ngày 16/4/2016, đi dự lễ khánh thành nhà thờ tỉnh, gồm 10 người và công đức 1 triệu đồng.

-Ngày 17/4/2016, họp đánh giá kết quả ngày giỗ vừa qua.

- Ngày 17/7/2016, họp HĐDH bàn việc cúng rằm tháng 7 cầu siêu và cầu an và có rước thầy tụng kinh.

- Ngày 18/8/2016, (tức 16/7/Al) rước 3 vị sư về tụng kinh cầu an tại nhà thờ và giỗ cụ Nguyễn Thị Đức, thân mẫu Thủy Tổ, có  100 con cháu đến dự và cầu nguyện.

- Phân công BCH HĐDH đi viếng bà con qua đời và dự các ngày giỗ của tộc bạn

HĐDH Vũ-Võ thị xã La Gi xin báo cáo để cấp trên tổng hợp.

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận;

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

-Lưu VP,

 

HĐDH VŨ-VÕ THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

VÕ THẾ LÂM

 

Người đăng: admin