Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 65
Truy cập hôm nay: 7,487
Lượt truy cập: 10,754,359
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ THỊ XÃ LA GI - BÌNH THUẬN NĂM 2018 31/12/2018

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

THỊ XÃ LA GI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TX La Gi, ngày 05 tháng 11  năm 2018

                                                                                   

                             Kính gửi:-HĐDH Vũ-Võ Phương Nam-TP.Hồ Chí Minh.

 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

THỊ XÃ LA GI NĂM 2018

 

   Trong năm 2018, HĐDH Vũ-VõThị xã Lagi đã thực hiện một số hoạt động như sau:

1. Cử phái đoàn 5 người đi dự lễ giỗ Tổ lần thứ 1164, tại “Từ đường Dòng họ Vũ-Võ Phương Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do HĐDH Vũ-Võ Phương Nam-TP. Hồ Chí Minh tổ chức và cúng Tổ 1.000.000đ.

2. Cử phái đoàn 5 người đi dự lễ giỗ Tổ tại Phan Thiết (Mồng Tám tháng ChạpĐinh Dậu) và cúng 1 triệu đồng.

3. Họp và phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tiếp bà con về dâng hương Tổ và bàn việc xây dựng dòng họ.

4.Tổ chức giỗ Tổ hàng năm và kỷ niệm 20 năm thành lập Tộc vào ngày 17/4/2018 (tức ngày 02/3 Mậu Tuất), có đại  diện HĐDH Vũ-Võ Phương Nam - TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận, cùng hơn 100 bà con về dự lễ bái.

5. Phân công thành viên trong Hội đồng đi dự đám tang các cụ trong họ qua đời và dự các ngày tế lễ các dòng họ bạn theo phong tục cổ truyền dân tộc địa phương và dự giỗ Thân Mẫu Tổ tại Phan Thiết.

6. Tổ chức cầu an, cầu siêu cho tiên linh và các bậc tiền hiền có công xây dựng Tổ đường đã quá vãng.

7. Hàng quý họp sơ kết, đồng thời đề ra phương hướng cho quý, năm tiếp theo.

Trên đây là một số hoạt động của HĐDH Vũ-VõThị xã Lagi đã thực hiện trong năm 2018, kính báo để HĐDH Vũ-Võ Bình Thuận và HĐDH Vũ-Võ Phương Nam-TP. Hồ Chí Minh biết.

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

-Lưu VP,

 

HĐDH VŨ-VÕ THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

VÕ THẾ LÂM

 

 

 

Người đăng: admin