Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 311
Truy cập hôm nay: 3,023
Lượt truy cập: 10,761,898
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
BÌNH THUẬN - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

HĐDH VŨ-VÕ VIỆT NAM

HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 10/2019-BC/DHVVBT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                   Bình Thuận, ngày 17 tháng  11 năm 2019

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DÒNG HỌ NĂM 2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

 

Kính gửi: Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Phương Nam- TP.HCM

 

 

I.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

,

 

Trong năm qua, HĐDH Vũ-Võ tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Quy ước. Mặc dù có nhiều khó khăn, song với sự năng động và trách nhiệm  của HĐDH, sự nhiệt tình ủng hộ của các bậc lão thành và Ban cố vấn, cùng với tình cảm tâm huyết của bà con trong họ tộc, đã duy trì hoạt động của Dòng họ trên tinh thần tìm về cội nguồn, tri ân Tổ tiên; tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài, hướng tới tương lai. 

 

Cụ thể một số hoạt động được tóm tắt sau:             

1- Hoạt động thường kỳ:

+ Công tác khánh tiết, cúng lễ được thực hiện theo đúng quy định truyền thống. Việc giỗ Tổ và nhang khói tại Từ Đường vào ngày rằm, mùng một âm lịch hàng tháng được thực hiện nghiêm túc.

 

+ Việc tổ chức thăm viếng bà con trong Dòng họ được thực hiện đúng quy định.

+ Việc tiếp đón khách, bà con trong ngoài họ đến thăm Từ đường được chu đáo.

 

2-Công tác tuyên truyền phát triển, kết nối dòng họ:

Hoạt động của Dòng họ ngày càng đi vào nề nếp, liên kết mở rộng và phát triển.Đến nay, đã có 6 chi họ được thành lập, với khoảng 600 hội viên tham gia.Hầu hết các Chi họ đã kiện toàn xong công tác tổ chức, bà con luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, làm tốt công tác khuyến học- khuyến tài, mừng thọ, hiếu hỉ.

 

3- Công tác xây dựng Từ đường:

Trong năm qua, “Từ đường Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận” đã được chỉnh trang, hoàn thiện, như:

- San nền, lát gạch khuôn viên Từ đường;

- Xây dựng cổng và tường thành bao che toàn khuôn viên;

- Chỉnh trang, cải tạo lại ao cá và xây lan can bảo vệ xung quanh;

- Hoàn thiện sân vườn trong Từ đường;

- Làm thêm một nhà kho và bếp bên ngoài ao cá khoảng 60 m2.

Để thực hiện những công việc trên, HĐDH đã huy động nhiều nguồn vốn, vận động sự đóng góp của bà con trong và ngoài họ, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh; chi phí thực hiện trong năm khoảng 200 triệu đồng.

 

4-Công tác thi đua khen thưởng, mừng thọ và khuyến học- khuyến tài:

Vừa qua, HĐDH đã đề nghị và được HĐDH Vũ-Võ V.Nam khen tặng, như sau:

- Trướng Vũ Tộc Tinh Hoa cho HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận;

- Bằng khen 04 tập thể và 18 cá nhân;

+ Việc khen thưởng và mừng thọ sẽ được tiếp tục xem xét kiến nghị với cấp trên sau khi có đề nghị của Chi họ các địa phương gửi về;

+ Ban khuyến học-khuyến tài đã được hình thành và đang vận động xây dựng quỹ để hoạt động;

 

5- Việc tổ chức Đại hội đại biểu Dòng họ theo Quy ước:

Ngày 10/11/2019, HĐDH đã tổ chức Đại hội đại biểu dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội thành công tốt đẹp.

- Việc tổ chức dâng hương Tổ tiên trước ngày Đại hội tại Từ đường nghiêm túc, đúng nghi lễ truyền thống.

- Tiệc giao lưu với các đoàn về tham dự Đại hội đạt kết quả tốt, giao lưu vui vẻ.

- Về tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo HĐDH Vũ Võ Việt Nam, HĐDH Vũ- Võ TP. Hà Nội, HĐDH Vũ-Võ Phương Nam- TP.HCM, HĐDH Vũ-Võ của 21 tỉnh, thành trong cả nước; Các CLB doanh nhân Vũ-Võ và các phóng viên truyền thông của Dòng họ đến dự và đưa tin về Đại hội.

 - Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội đồng Dòng họ nhiệm kỳ mới, với 30 thành viên, Ban Thường vụ có 11 thành viên, Chủ tịch và 06 Phó Chủ tịch.

- Đại hội đã tin tưởng và tín nhiệm suy tôn vào Ban Cố vấn HĐDH nhiệm kỳ II gồm 08 vị;

- Ngày 14/11/2019, Ban Cố vấn và Ban Thường vụ tổ chức họp rút kinh nghiệm sau Đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Thường vụ. Đồng thời cử ra Ban Thường trực có 07 vị để giải quyết công việc thường ngày của HĐDH.

 

Về tồn tại cần khắc phục:

- Trong năm qua,công tác phát triển kết nối dòng họ chưa được đều khắp; công tác tuyên truyền, giải pháp vận động chưa đồng bộ. Đội ngũ quản lý của các Chi họ còn thiếu và yếu.

- Công tác khuyến học-khuyến tài chưa thực hiện được.

 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH NĂM 2020:

Định hướng cho hoạt động của HĐDV Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận trong năm 2020:

Mục tiêu chính năm 2020 tập trung vào: “Kết nối, phát triển Chi họ các địa phương về Khuyến học-khuyến tài” và một số hoạt động khác, cụ thể:

 

1- Công tác phát triển, kết nối dòng họ:

- Hoàn thành việc thành lập Chi họ tại huyện Đức Linh;

- Xúc tiến việc gắn kết với bà con huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam để thành lập chi họ;

- Thành lập chi họ tại thành phố Phan Thiết.

 

2- Công tác khuyến học-khuyến tài:

- Thành lập “Quỹ khuyến học- khuyến tài” của dòng họ;

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban khuyến học, khuyến tài;

- Triển khai đến các Chi họ trong tỉnh để bước đầu tổ chức thực hiện tốt.

 

3- Hoạt động thường kỳ:

- Duy trì việc giỗ Tổ và nhang khói tại Từ Đường vào ngày rằm, mùng một hàng tháng;

- Tổ chức thăm viếng bà con trong dòng họ cũng như việc tiếp đón khách, bà con đến thăm Từ đường được chu đáo, đúng quy định;

- Không ngừng kiện toàn công tác tổ chức hoạt động của Thường trực, của Ban Thường vụ, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Thường vụ;

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện Nghị quyết của Đại hội, chỉ đạo các Ban xây dựng Quy chế hoạt động của Ban mình như “Quy chế chi tiêu của dòng họ; Quy chế thi đua, khen thưởng, khuyến học, khuyến tài; Quy chế hoạt động của HĐDH .v.v…”

 

4- Về xây dựng, chỉnh trang Từ đường:

- Tiếp tục chỉnh trang Từ đường ngày càng khang trang, là điểm tín ngưỡng tâm linh của mọi người trong và ngoài dòng họ;

- Nghiên cứu về việc xây dựng Cổng tam quan, Bia công đức và một số công trình phụ trợ cần thiết khác;

 

5- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và mừng thọ.

 

6- Củng cố và đưa CLB DN Vũ-Võ Bình Thuận vào hoạt động có hiệu quả.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                               

- Như trên;                                                                      

- BCV, BTV HĐDHBT;                               

- Lưu VP.

 

 

TM. HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

VÕ HY HIỂN

 

 

Người đăng: admin