Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 1,853
Truy cập hôm nay: 1,086
Lượt truy cập: 10,507,399
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
Hoạt động của HĐDH Vũ - Võ Thị xã La Gi năm 2020

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

THỊ XÃ LA GI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc  

TX La Gi, ngày 10 tháng 11  năm 2020

                                                                                   

                             Kính gửi:-HĐDH Vũ-Võ Phương Nam-TP.Hồ Chí Minh.

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TX LA GI NĂM 2020

 

          HĐDH Vũ-Võ TX La Gi, xin báo cáo tóm tắt các hoạt động của Dòng họ năm 2020, như sau:

 

1- Hoạt động thường kỳ:

          -Hoạt động lễ tế thực hiện đúng quy định truyền thống ngày 2/3/ÂL hàng năm cúng giỗ, ngày rằm tháng 7 cúng cầu an cầu siêu các vong linh trong họ đã quá cố, có thầy chứng minh và bà con đến dự đông đúc.

          - Việc thăm viếng bà con trong dịp quan hôn tang tế thực hiện đều đặn.

          - Tiếp đón bà con trong các ngày lễ tết đúng theo quy định.

          - Cử người dự lễ giỗ Tổ tại Từ đường tỉnh hàng năm.

 

          2- Công tác tu sửa xây dựng:

          -Đã sơn sửa mặt tiền Từ đường sạch đẹp. Chỉnh trang nhà vệ sinh theo đúng thiết kế mới.

          - Cơi nới nhà bếp rộng thêm 2m.

          - Sửa chữa hệ thống nước, điện trong ngoài Từ đường.

 

          3- Hoạt động khen thưởng, mừng thọ:Luôn tuân thủ theo quy ước. Đã đề nghị HĐDH Vũ-Võ Việt Nam khen 4, tỉnh khen 2 và mừng đại thọ 2.

 

          4- Chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: Đã tiến hành soạn thảo văn kiện hoàn chỉnh và in ấn xong; Nhưng do điều kiện dịch covid 19 nên phải tạm hoãn.

 

          5- Công tác cần khắc phục: Việc phát triển kết nối dòng họ ở Tân Hải, Tân Phước chưa thực hiện được vì anh em trong họ tộc các nơi này còn yếu và ít hoạt động.

         

Trên đây là vài nét hoạt động năm 2020, kính báo cáo về trên để lập thành tích chào mừng ngày giỗ tổ sắp tới.

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ Phương Nam- TP. HCM;

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận;

-Lưu Văn phòng.

TM. HĐDH VŨ-VÕ TX LA GI

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

VÕ THẾ LÂM

 

Người đăng: admin