Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 65
Truy cập hôm nay: 7,512
Lượt truy cập: 10,754,384
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
Báo cáo hoạt động của HĐDH Vũ - Võ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động , nhiệm kỳ 2022-2027

HĐDH VŨ-VÕ VIỆT NAM
HĐDH VŨ-VÕ TỈNH TUYÊN QUANG

Số:…../BC-HĐDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Tuyên Quang
(nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Phương hướng hoạt động của HĐDH Vũ - Võ nhiệm kỳ 2022 – 2027

-----------------------------

 

A. Kết quả hoạt động của HĐDH trong những năm qua

1. Tổ chức của HĐDH tỉnh

HĐDH Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang, tiền thân là Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ tỉnh thành lập năm 2001 do ông Vũ Xuân Vinh, sau đó là ông Vũ Xuân Tửu làm Trưởng ban, đã được Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ Việt Nam công nhận là tỉnh sớm tổ chức được Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ cấp tỉnh. Tháng 8 năm 2008 có thêm Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ huyện Sơn Dương cũng đã được HĐDH Vũ-Võ Việt Nam công nhận (đến tháng 7/2010 HĐDH Vũ-Võ Việt Nam quyết định sáp nhập vào HĐDH Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang). Ngày 7/3/2010 có thêm Ban liên lạc dòng họ Vũ-Võ khu vực Mỹ Bằng huyện Yên Sơn trực thuộc HĐDH Vũ-Võ tỉnh. Ngày 2/6/2013 HĐDH Vũ-Võ huyện Hàm Yên được tổ chức ra mắt tại thị trấn Tân Yên - Hàm Yên. Ngày 17/9/2014 có thêm HĐDH Vũ-Võ huyện Chiêm Hóa được thành lập, nâng số huyện, thành phố lên 5/7 đơn vị cấp huyện có HĐDH Vũ-Võ hoạt động (riêng huyện Na Hang và Lâm Bình. chưa thành lập) với trên 500 họ viên tham gia sinh hoạt. Trong số các thành viên HĐDH có nhiều người tham gia công tác ở cấp tỉnh, huyện và các xã, phường được nhân dân tín nhiệm. Các gia đình và các thành viên trong HĐDH Vũ-Võ tỉnh đều là các công dân tốt, gia đình văn hóa, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như phong trào “CCB gương mẫu”, “Tuổi cao - Gương sáng”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. HĐDH Vũ-Võ tỉnh đã có văn bản trình và được Thường trực UBND tỉnh, Sở Nội vụ Tuyên Quang chấp thuận hoạt động tại tỉnh nhà.

2. Hoạt động của Hội đồng dòng họ.

Được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban thường vụ và Ban Chấp hành HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, HĐDH Vũ-Võ tỉnh và các HĐDH Vũ-Võ ở thành phố và các huyện trong tỉnh đều chú trọng việc củng cố kiện toàn về tổ chức, chỉ định Ban thường trực của từng HĐDH tiến hành xây dựng Quy ước hoạt động cụ thể đưa hoạt động của Ban Liên lạc và HĐDH đi dần vào nề nếp, làm cơ sở để thu hút những người họ Vũ-Võ ở tỉnh tham gia sinh hoạt cùng dòng họ, Thường trực HĐDH Vũ-Võ tỉnh đã biên soạn bức Thư ngỏ gửi tới bà con cô bác, anh, chị, em họ Vũ-Võ ở các địa phương trong tỉnh cùng với Quy ước hoạt động và bản đăng ký tham gia nên đã phát triển được số thành viên từ gần 30 người lên trên 500 người như hiện nay. HĐDH xin trân trọng ghi nhận các thành viên trong dòng họ đã góp công tuyên truyền vận động nhiều người họ Vũ-Võ tham gia HĐDH như ông Vũ Văn Thụ, Vũ Xuân Tửu, Vũ Quốc Toản, Vũ Duy Lư, Vũ Huy Mạnh, Vũ Ngọc Khánh, Vũ Ngọc Lân ... Quy ước của HĐDH Vũ-Võ tỉnh xác định rõ nhiệm vụ của HĐDH là giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, động viên mọi người trong dòng họ tích cực làm tròn nghĩa vụ với quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam; tích cực tham gia khuyến đức, khuyến tài, khuyến học, động viên con cháu học giỏi, đem hết tài năng và sức lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng củng cố các - Chị họ, các Hội đồng dòng họ ở địa phương, làm cho tổ chức dòng họ ngày càng đông, gắn kết, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả đúng pháp luật, quy định của địa phương và Quy ước hoạt động của HĐDH đề ra. Mặt khác Quy ước của HĐDH cũng quy định rõ về tổ chức, lề lối làm việc và xây dựng quỹ của HĐDH và của từng Hội đồng dòng họ để có điều kiện chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên cũng như việc khuyến đức, khuyến tài, khuyến học trong dòng họ. Chú trọng việc thăm hỏi các thành viên bị yếu đau, gặp khó khăn hoạn nạn, phúng viếng các thành viên và tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng của các thành viên qua đời, đề nghị HĐDH Vũ-Võ Việt Nam chúc thọ các cụ cao niên (từ 80 tuổi trở lên) và đề nghị khen thưởng những người có công trong hoạt động xây dựng truyền thống, làm rạng danh dòng họ.

Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang cũng tự hào có những người trong dòng họ rất mạnh dạn, năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng, đóng góp cho nền kinh tế và nguồn thu nhập của địa phương. Tiêu biểu là ông Vũ Lương Điền (An Tường), Vũ Văn Công, Vũ Anh Cường (Tân Quang), Vũ Thị Liên (Phan Thiết), Vũ Tuấn Tú, Vũ Trọng Hải, Vũ Trường Thọ (Sơn Dương), HĐDH Vũ-Võ tỉnh cùng với các Hội đồng dòng họ huyện và thành phố đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Vũ tỉnh Tuyên Quang để tăng cường liên doanh, liên kết, tiếp thị, phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt. Đồng thời tổ chức Câu lạc bộ Văn nghệ, CLB Thế hệ trẻ của dòng họ đi vào hoạt động đạt kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 95 họ viên, mừng thọ 142 họ viên, khen thưởng 85 người, thăm hỏi tặng quà 198 người, tặng quà học sinh giỏi 182 cháu. Các Chi họ và các thành viên trong dòng họ rất chú trọng việc sưu tầm, lưu giữ gia phả, tộc phả họ Vũ, tìm hiểu các di tích lịch sử mang dấu ấn của tổ tiên đòng họ Vũ như thành nhà Bầu ở Bình Ca, An Khang, đền Mỏ Than phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang. Phối hợp cộng tác với con cháu họ Vũ Võ ở Yên Bái, Nghệ An tìm hiểu về anh em tướng quân Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật với di tích thành nhà Bầu ở Tuyên Quang, phối hợp với Sở Văn hóa thông tin và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Văn hóa thể thao công nhận thành nhà Bầu là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và vận động ủng hộ xây dựng đền thờ Chúa Bầu (Chúa Vũ) ở An Khang, khánh thành ngày 19/6/2016. Tổ chức về thăm Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương thăm nhà thờ và mộ Thuỷ tổ, đóng góp công đức hơn 13.000.000 đồng và trên 100.000.000 đồng để xây dựng đền thờ Chúa Bầu Tuyên Quang. Số tiền công đức tuy chưa nhiều nhưng đó là tấm lòng thành của HĐDH và con cháu họ Vũ - Võ Tuyên Quang với truyền thống uống nước nhớ nguồn, hướng về tổ tiên dòng họ. HĐDH chúng ta xin ghi nhận tấm lòng thành ủng hộ công đức của các thành viên trong họ như bà Vũ Thị Bích Việt, ông Vũ Văn Tiền, Vũ Lương Điền, Vũ Văn Công, Vũ Thanh Hải, bà Vũ Thúy Hoàn, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Mỹ Bằng (Yên Sơn), thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương...Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Sơn Dương phối hợp với bà con họ Vũ thôn Tân Sơn xã Tú Thịnh đóng góp xây dựng Từ đường họ Vũ khánh thành ngày 19/10/2018.

3. Đánh giá chung

Hội đồng dòng họ Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang, tiền thân là Ban Liên lạc dòng họ Vũ-Võ tỉnh từ ngày thành lập đến nay đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc từ tỉnh, thành đến các cơ sở quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện tổ chức, hoạt động, được HĐDH Vũ-Võ Việt Nam trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, động viên, cổ vũ khích lệ xây dựng, phát triển, hoạt động đi vào nề nếp, đạt kết quả tốt. Hoạt động của dòng họ luôn luôn đoàn kết, thương người như thể thương thân, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau tiếp tục phát triển vì hạnh phúc của cộng đồng và thanh danh dòng họ. Chúng ta có thể tự hào với những kết quả bước đầu đã đạt được trong công tác tổ chức, xây dựng, phát triển HĐDH Vũ-Võ tỉnh, tạo tiền đề cho sự tồn tại, phát triển bền vững lâu dài của dòng họ Vũ-Võ ở Tuyên Quang, quê hương tuy chưa giàu về kinh tế nhưng rất giàu về truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc, đoàn kết thống nhất các dân tộc, các dòng họ từ xưa đến nay.

Song chúng ta cũng nhận thấy về tổ chức và hoạt động của HĐDH tỉnh cũng như các Hội đồng dòng họ, các Chị họ còn những hạn chế tồn tại, mới có 5/7 huyện, thành tổ chức được Hội đồng dòng họ và Chi họ ở cơ sở, chưa có sự thông nhất về mặt tổ chức Hội đồng dòng họ ở cấp huyện nên quản lý, chỉ đạo | HĐDH còn gặp khó khăn, quỹ của HĐDH còn nghèo nên việc chi tiêu động viên thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng, khuyến học, khuyến tài còn rất hạn hẹp, một số thành viên đăng ký tham gia sinh hoạt nhưng chưa thật sự tâm huyết, nhiệt tình đối với hoạt động của dòng họ. Các thành viên Ban chấp hành HĐDH hoạt động chưa đều tay, chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động với mong muốn làm được nhiều hơn vì sự phát triển lớn mạnh của dòng họ Vũ-Võ Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2019 đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của HĐDH các địa phương bị hạn chế rất nhiều mới được khôi phục lại.

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua:

1. Tranh thủ được sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, bám sát phương hướng nhiệm vụ, quy ước hoạt động của HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, thực hiện sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực HĐDH Vũ-Võ Trung ương, bảo đảm mọi hoạt động của HĐDH tỉnh cũng như các Hội đồng Dòng họ cấp huyện, thành phố, Chi họ cơ sở tập trung thống nhất vì lợi ích và thanh danh dòng họ, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định chung của địa phương theo phương châm “Tốt họ, đẹp đời” vì sự phát triển chung của dòng họ và cả dân tộc.

2. Người được dòng họ giao trọng trách trong Ban Chấp hành, Ban Thường trực HĐDH và các Chi họ phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, công tâm, hết lòng vì dòng họ, luôn mong muốn làm được nhiều việc có ích cho dòng họ, cho cộng đồng, cho xã hội ở địa phương cũng như cả quê hương, đất nước.

3. Chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức dòng họ về cả số lượng và chất lượng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động những người cùng dòng họ tham gia sinh hoạt với tinh thần tự tâm, hướng thiện, hướng về cội nguồn tổ tiên, đoàn kết thống nhất, không chia rẽ bè phái, tranh giành địa vị, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh dòng họ.

4. Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, bổ sung hoàn thiện Quy ước hoạt động phù hợp với thực tiễn của HĐDH cũng như các Chi họ ở cơ sở, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển tổ chức của dòng họ, bảo đảm mọi hoạt động đạt hiệu quả tốt.

5. Quan tâm việc xây dựng quỹ họ, quỹ từ thiện, khuyến học, khuyến tài, vận động mọi người có điều kiện ủng hộ, tài trợ cho hoạt động của dòng họ, động viên khen thưởng những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển và làm rạng danh dòng họ, chúc thọ các bậc cao niên, thăm hỏi động viên các thành viên trong dòng họ khi gia đình có việc vui, việc buôn, tạo sự gắn bó mật thiết trong dòng họ.

B. Phương hướng hoạt động của HĐDH trong nhiệm kỳ tới.

1. Phát huy phẩm chất, đạo đức của cá nhân, gia đình, Chi họ Vũ - Võ, động viên phát huy trí tuệ của từng người trong việc xây dựng văn hóa dòng họ, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức HĐDH cấp tỉnh, Hội đồng dòng họ cấp huyện, thành phố, xã, phường, thống nhất ở mỗi huyện , thành phố thành lập Hội đồng dòng họ, ở cơ sở xã, phường bảo đảm việc quản lý, chỉ đạo thống nhất, không phân tán nhỏ lẻ như trước. Duy trì hoạt động và phát huy vai trò của Câu lạc bộ Doanh nhân, CLB Văn nghệ, CLB Thế hệ trẻ của dòng họ tỉnh.

3. Xây dựng quỹ hoạt động của HĐDH tỉnh, HĐDH huyện, xã, phường, thực hiện nghĩa vụ đóng góp với HĐDH Vũ - Võ Việt Nam. Từng HĐDH vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên con em họ Vũ-Võ học giỏi, thi cử đỗ đạt cao. Động viên mọi người trong dòng họ tham gia công việc từ thiện, nhân đạo, ủng hộ công đức xây dựng hoàn thiện đền thờ Chúa Bầu ở Tuyên Quang và khu di tích Thần tổ ở Hải Dương.

4. Tổ chức cho bà con trong dòng họ có điều kiện, có nguyện vọng về thăm miếu thờ và Lăng mộ Thuỷ tổ, nơi phát tích dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, thăm và tìm hiểu thành nhà Bầu, đền thờ Chúa Bầu (Chúa Vũ) và các di tích lịch sử mang dấu ấn của dòng họ Vũ-Võ tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng dòng họ Vũ-Võ tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua và phương hướng hoạt động của HĐDH trong nhiệm kỳ tới.

BAN CHẤP HÀNH HĐDH VŨ-VÕ

TỈNH TUYÊN QUANG

 

Người đăng: admin