Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 473
Truy cập hôm nay: 4,100
Lượt truy cập: 10,272,209
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
16 Tiến Sĩ làng Hòa Hoàng

16 TIẾN SĨ VÕ LÀNG HÀ HOÀNG

 

1.      Võ Tá Trung     : Bá Quận Công, con Thể Quận Công.

Khoa Tân Hợi 1731.

2.      Võ Tá Liễn       : Khiêm Quận Công, con Bàn Quận Công.

Khoa Tân Hợi 1731.

3.      Võ Tá Tốn       : Thác Quận Công, em Bàn Quận Công.

Khoa Quý Sửu 1733.

4.      Võ Tá Tín         : Bân Vũ Hầu    , Cháu hà Quận Công.

Khoa Bính Thình 1736

5.      Võ Tá Thụy      : Cảnh Vũ Hầu, con Thể Quận Công.

Khoa Kỷ Mùi 1739.

6.      Võ Tá Cơ         : Vưỡng Cơ Hầu, con Thao Quận Công.

Khoa Kỷ Mùi 1739.

7.      Võ Tá Kiên      : Kiên Kim Hầu, con Thao Quận Công.

Khoa Giám Tuất 1754.

8.      Võ Tá Nhạc     : Thạc Trung Bá, con Nghiêm Trung Hầu

Khoa Đinh Sửu 1757.

9.      Võ Tá Bật        : Bật Đình Hầu, con Thao Quận Công

Khoa Quý Mùi 1763.

10.  Võ Tá Thì         : Phú Xuyên Hầu, con Thao Quận Công.

Khoa Bính Tuất 1766

11.  Võ Tá Lễ         : Lê Vũ Hầu, con Bá Quận Công

Khoa Nhâm Thìn 1772

12.  Võ Tá Dao       : Côn Lĩnh Hầu, con Cảnh Võ Hầu

Khoa Nhâm Thìn 1772

13.  Võ Tá Dữ        : Hoàng Xuyên hầu, con Vưỡn Cơ Hầu.

Khoa Nhâm Thìn 1772

14.  Võ Tá siên        : Nghệ Lĩnh Hầu, Chắc Nam Quận Công.

Khoa Tân Sửu 1781

15.  Võ Tá Viêm     : (Niêm) Giới Thạch Bá?

Khoa Tân Sửu 1781

16.  Võ Tá Diệp      : (Thấy Chép Ở Nghệ An Ký)

Khoa Tân Sửu 1781

 

            Trong vòng 60 năm mở 19 khoa thi Tạo sĩ, đậu được 122 người, trong đó họ Vũ (Võ) 20 người. Nhưng riêng họ Vũ Tá ở Hà Hoàng, Thạch Hà 16 người.

(Võ Văn Xứng ghi theo “Tộc Phả họ Võ Tá” – Hà Tĩnh)

 

Người đăng: admin