Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 87
Truy cập hôm nay: 1,582
Lượt truy cập: 10,633,923
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
THƯ MỤC VỀ THUỶ TỔ VŨ HỒN Ngô Vũ Hải Hằng(Viện Sử Học)

 

THƯ MỤC VỀ THUỶ TỔ VŨ HỒN

Ngô Vũ Hải Hằng(Viện Sử Học)

TT

Tác giả

Tác phẩm

Hiện trạng

Xuất sứ, lưu trữ

CHỮ HÁN

1

 

Hải Dương thần phả

35 trang

K.h:HV.439(TV Viện Sử Học).

2

 

Mộ Trạch thế phả

14 trang

K.h: A.985 (Thư viện Hán Nôm).

3

 

Mộ Trạch tự điển cổ lệ

 

K.h A.660 (TV Hán Nôm).

4

 

Mộ Trạch Vũ tộc bát phái phả

246 trang.

K.h: A.660 (TV Hán nôm).

5

 

Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích,

246 trang.

K.h:A.659 (TV Hán Nôm).

6

 

Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích, .

348 trang

K.h:A.VHv.1324/1-3 (TV Hán Nôm).

7

 

Mộ Trạch xã cựu khoán.

 

K.h:HV. 644 (Thư Viện Viện Sử Học).

8

 

Mộ Trạch xã cựu khoán, 

180 trang,

sao chép năm 1931. K.h:VHv.1215 (TV Hán Nôm).

9

 

Thế gia liệt truyện.

 

K.h:A.1190 (TV Hán Nôm)

10

Trần Đạm Trai.

Hải Dương phong vật chí, .

38 trang

K.h: HV. 51 (TV Viện Sử học).

11

Vũ Bật Hải.

Vũ tộc khoa hoạn phả ký,

48 trang

K.h:A. 662 (TV Hán Nôm).

12

Vũ Phương Lan – Vũ Thế Nho- Vũ Tông Hải Vũ Huy Đĩnh nhuận sắc,

Mộ Trạch Vũ tộc chi phả,

 

(Bản micrôphim), A.659.

13

Vũ Phương Lan – Vũ Thế Nho- Vũ Tông Hải Vũ Huy Đĩnh nhuận sắc,

Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích,

200 trang,

K.h: A.3132 (TV Hán Nôm).

14

Vũ Hoa Phong bổ sung và sao chép

Mộ Trạch Vũ tộc thế trạch gia phả  Vũ Hoa Phong bổ sung và sao chép

108 trang.

K.h: A. 3136.  

15

Vũ Tông Hải – Vũ Phương Lan,

Đinh từ tự điển.

 

Lưu tại làng Mộ Trạch.

16

 Vũ Huy Đĩnh nhuận sắc

Vũ tộc bát phái đồ phả, gồm  chữ Hán.

166 trang

K.h: A.3137.

17

 

Vũ tộc ngọc phả,

 

Lưu tại Mộ Trạch.

18

 

Vũ Văn Tài. Mộ Trạch Vũ tộc Tích thiên đường phả ký,

142 trang.

K.h: A.661-MF.1485 (TV Hán Nôm).

19

 

Thần tích Vũ Hồn, thôn thăng làng Mộ Trạch, tổng tuyển cử huyện Bình Giang Hải Dương.

 

Q4 18/IX,11.

TIẾNG VIỆT

1

Nguyễn Gia Tương dịch, Nguyễn Khắc Thuần hiệu đính.

Đại việt sử lược.

 

Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1993, tr.64.

2

Đặng Phương Nghi

Đặng- Vũ phả ký.

 

Trung tâm quốc tế nghiên cứu Việt Nam,1989.

3

Đặng Vũ Tiềm

Lịch sử họ Vũ.

 

Bản đánh máy.

4

Đặng Xuân Bảng.

Việt sử cương mục tiết yếu. Hoàng Văn Lâu dịch và chú giải.

 

Nxb.KHXH, Hà Nội,2000,tr.50.

5

Đỗ Đức Hùng- Nguyễn Đức Nhuệ- Trần Thị Vinh- Trương Thị Yến.

Việt Nam những sự kiện lịch sử ( Từ khởi thuỷ đến 1858).

 

Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 2001,tr.44.

6

Đỗ Văn Ninh(cb)- Nguyễn Danh Phiệt- Đặng Kim Ngọc- Nguyễn Duy Hinh.

Lịch sử Việt Nam từ khởøi thuỷ đến thế kỷ X.

 

Nxb,KHXH,Hà Nội 2001, tr.382.

7

Ban liên lạc Vũ- Võ tộc

Tổ tiên con cháu.

 

Ban liên lạc Vũ- Võ tộc.Sưu tập lưu hành nội bộ dòng họ,1996.

8

Vũ Huy Phú dịch.

Bia Quang Chấn đường, dựng năm 1679,

 

 

9

Vũ Huy Phú dịch.

Bia trung tu đại đình, dựng năm 1932,

 

 

10

10. Duẩn Chi,

Tóm lược lịch sử Vũ tộc, Bản đánh máy.

 

 

11

 

Hương ước làng Mộ Trạch, tổng Tuyển Cử, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hải Dương 1942, 41 trang.

Bản viết tay.

K.h: Hư 897.

12

Lê Ngô Cát- Phạm Đình Toái.

Đại Nam quốc sử diễn ca. Sông Nhị,

 

Hà Nội, 1949, quyển 2, tr.89.

13

Lê Tắc

An Nam chí lược.

 

Nxb. Thuận Hóa- Trung tâm Văn Hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2002.

14

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương:

 

1927-1954, tập 1, 1990. K.h: Vb.31887.

15

 

Mộ Trạch xã cựu khoán. Hương ước các làng.

 

 Tài liệu dịch, Viện Sử học,1974, 20 trang.K.h:TL.79 (20) (TV Viện Sử học).

16

Nguyễn Tá Nhí dịch,

Mộ Trạch xã cựu khoán.

51 trang viết tay

K.h: CS.80 (TV Viện Sử học).

17

Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê

Đại việt sử ký toàn thư, tập 1.

 

Nxb KHXH, Hà Nội, 1998,tr.193.

18

Ngô Thời Sĩ.

Đại Việt Sử ký tiền biên.

 

NxbKHXH, HN 1997, tr,126.

19

NgôThời Sĩ.

Việt sử tiêu tán (từ Hồng Bàng đến ngoại thuộc Minh).

 

Nxb, Thanh Niên, 2001,tr.8.

20

Nguyễn Nhã.

Tìm hiểu các tác giả Hán Nôm Hải Hưng. Hải Hưng:

 

Ty Văn Hoá Hải Hưng,1973.K.h:Vv. 1368 (TV TTKHXH).

21

Nguyễn Nhã.

Tìm hiểu các tác giả Hán Nôm Hải Hưng: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp, tác phẩm các tác giả Hán Nôm Hải Hưng từ thế kỷ XIII đến năm 1945. Hải Hưng:

 

Ty Văn Hoá Hải Hưng, 1973.K.h: Vv.1443 (TV TTKHXH).

22

Nguyễn Văn Khánh.

Chế độ ruộng đất ở làng Mộ Trạch (Hải Dương)- Một làng châu thổ sông Hồng từ đầu thế kỷ XIX đến 1945. Trong Nghiên cứu Việt Nam- Một số vấn đề lịch sử kinh tế- xã hội- văn hoá. Đinh Xuân Lâm- Dương Lan Hải (cb).

 

Nxb Thế Giới, Hà Nội, 1998,tr,108-126.

23

Nhiều tác giả.

Đôi nét về một dòng họ có truyền thống trong đấu tranh giữ nước- Dòng họ Vũ- Võ ở Việt Nam xưa và nay..

 

Nxb. Thanh Niên, 2002

24

Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố.

Đại Nam dật sử- sử ta so với sử Tàu.

 

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr,141.

25

Phạm Đình Hổ.

Vũ Trung tuỳ bút.

 

Nxb Trẻ, Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TP Hồ Chí Minh, 1989.

26

Phan Huy Lê- Trần Quốc Vượng- Hà Văn Tấn-Lương Ninh.

Lịch sử Việt Nam, tập 1.

 

Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, HN,, 1985.

27

Philippe Papin-Oliver Tessier (cb)

Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: Vấn đề còn bỏ ngỏ.

 

Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc Gia, 2002.

28

 

Quốc sử quán Triều Nguyễn. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 1.

 

Nxb, Giáo Dục. Hà Nội,1998, tr.197-198.

29

 

Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, tập 1.

 

Nxb Thế Giới, Hà Nội,1997.

30

 

Thư mục Hương ước Việt Nam thời kỳ cận đại.

 

Viện Thông tin KHXH,1991.

31

 

Thư mục thần tích thần sắc.

 

Viện Thông tin KHXH, Hà Nội,1996. tr,435.

32

 

Thư mục văn bia Việt Nam.

 

Viện Hán Nôm, Hà Nội,1986.

33

 

Thần tích thôn Thượng, Mộ Trạch, tổng Tuyển cử, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hải Dương 1938, .

viết tay, 4 trang

K.h: Q4o. 18/IX,11 (TV Thông tin KHXH).

34

Trần Đại Nghĩa

Sưu tầm và khảo luận tác phẩm chữ Hán của người Việt Nam trước thế kỷ X.

 

Nxb Thế Giới, Hà Nội,2002, tr.120.

35

Trần Nghĩa-

Francois Gros đồng chủ biên. Di sản Hán Nôm Việt Nam- Thư mục đề yếu.

 

Nxb KHXH, HN,1993.

36

Trần Quốc Vượng- Hà Văn Tấn.

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 1,

 

Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 1960, tr.193.

37

 Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải.

Việt sử lược.

 

Nxb, Văn- Sử- Địa. Hà Nội,1960.

38

Vũ Duy Mền- Hoàng Minh Lợi.

Hương ước làng xã Bắc Bộ Việt Nam với luật làng KanTo của Nhật Bản (thế kỷ XVII-XVIII).

0

Viện sử học, Hà Nội, 2001.

39

Vũ Duy Mền.

Phát hiện tấm bia mộ ở thôn Giáp Bát.

 

Thông báo những phát hiện mới về Hán nôm năm 2002.

40

Vũ Duy Mền.

Tư liệu điền dã làng Mộ Trạch năm 1985-2000.

 

 

41

Vũ Hiệp

Lược khảo về họ Vũ (Võ) ở Việt Nam.

Bản đánh máy.

 

42

Vũ Hiệp.

Sơ thảo lịch sử phát triển dòng họ Vũ- Võ ở Việt nam.

Bản viết tay.

 

43

Vũ Huy Phú.

Mộ Trạch- làng Tiến Sĩ. Tăng Bá Hoành hiệu đính, Hải Dương, 1997.

 

K,h: Vb.39309 (TV TT KHXH).

44

Vũ Huy Phú.

Tìm hiểu làng Mộ Trạch làng Tiến sĩ 1994.

( bản đánh máy),

 

45

Vũ Mạnh Hà- Vũ Thuý.

Lược sử họ Vũ ở Việt Nam. Lưu hành nội bộ dòng họ, 1995.

 

 

46

Vũ Phương Đề.

 Công dư tiệp ký. Nxb Văn Học, Hà Nội, 2001.

 

 

TIẾNG NƯỚC NGOÀI

1

 

Hương ước cổ của làng Mộ Trạch (tiếng Pháp- chưa đầy đủ). Trong Levillage traditionnel au Vietnam.

 

Nxb Thế Giới, Hà Nội,1993.

2

Keith weller Taylor.

The birth of Vietnam.

 

University of California Pres, Berkeley, Los Angeles- Oxford, tr.237-238-239.

3

Lã Sĩ Bằng.

Việt Nam thời Bắc thuộc( Bắc thuộc thời kỳ đích Việt Nam). Hồng Kông, 1964.

 

K.h: HT.856 (TV Viện Sử học).

4

 

Nhị thập ngũ sử, Tân Đường thư, Đường thư, quyển 8, Bản kỷ đệ bát, Vũ Tông kỷ, tr.4517.

 

 

5

 

Nhị thập tứ sử, Tân Đường thư, Bản kỷ đệ bát, Vũ Tông kỷ, Súc ấn bách nạp bản,

 

Thương vụ ấn thư quán xuất bản, Bắc Kinh, 1958, tờ 9a va10b.

TẠP CHÍ, BÁO

1

Hữu Hoè.

Làng Tiến sĩ.

 

Báo Công An nhân dân, số 1353, ra ngày 6-5-2002,tr.6.

2

Nguyễn Văn Vĩnh.

Annam nouveau,

 

Annam nouveau, số ra ngày 26 tháng 4 năm1931 và ngày 22 tháng 4 năm 1935.

3

Phạm Thị Thoa.

Họ Vũ làng Mộ Trạch.

 

Tạp chí Hán Nôm, số 4, 1993.

4

Tô Đức Chiêu.

Mộ Trạch- làng Tiến sĩ.

 

Báo Văn Nghệ, số 46 ra ngày 16-11-2002, tr.10.

5

Vũ Duy Mền.

Tấm bia làng Tám và truyền thống một gia đình ngệ sĩ Pianô ở Hà Nội.

 

Người Hà Nội, số 19, ra ngày 11-5- 2002, tr.9.

6

Vũ Thế Khôi.

Về bộ tộc phả họ Vũ Mộ Trạch- đôi điều bàn lại với ông Alain Fiorucu.

 

Tạp chí Xưa và Nay, số 135, tháng 3, 2003, tr.18-20.

 

 

Người đăng: huythuan