Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 46
Truy cập hôm nay: 1,737
Lượt truy cập: 10,737,394
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ & PHÁT HÀNH BẢN TIN THÔNG TIN DÒNG HỌ VŨ -VÕ TỈNH TUYÊN QUANG

  THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ & PHÁT HÀNH BẢN TIN THÔNG TIN DÒNG HỌ VŨ -VÕ TỈNH TUYÊN QUANG

        Căn cứ Quy ước của HĐDH Vũ Võ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu Dòng họ lần thứ VI thông qua ngày 24/8/2009; Căn cứ Quyết định số 38 QĐ/DH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của HĐDH Vũ Võ Việt Nam V/v Chuẩn y Công nhận chức danh Uỷ viên BCH Hội đồng Dòng họ, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Tuyên Quang Khoá I (nhiệm kỳ 2010-2014); Căn cứ Giấy phép xuất bản Bản tin số 55/GP-XBBT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; Theo đề nghị của Tiểu ban  Tổ chức - Tuyên truyên  phát triển Dòng họ, khuyến đức, khuyến học, khuyến tài HĐDH Vũ -Võ tỉnh; Ngày 26/9/2014 ông Vũ Đình Lưu, Ủy viên BCH Hội đồng Dòng họ Vũ -Võ Việt Nam, chủ tịch HĐDH Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 25/DH-Đ về Thành lập Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh thuộc  Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm các ông bà có tên trong danh sách dưới đây vào các chức danh Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang:

1.Ông Vũ Công Quyền, Phó Chủ nhiệm CLB Văn hoá – Văn nghệ & Truyền thông Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ:  Trưởng ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ kiêm Thành viên Ban biên tập Bản tin Thông tin Dòng họVũ -Võ tỉnh Tuyên Quang ;        

2. Bà Vũ Thị Phương , Ủy viên BCH HĐDH Vũ –Võ TP.Tuyên Quang, Phó Trưởng ban liên lạc Dòng họ Vũ -Võ Lưỡng Vượng TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ: Ủy viên Thường trực Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang;                                                                                                    

3. Bà Vũ Thúy Nga, Thành viên HĐDH Vũ - Võ TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; giữ chức vụ: Ủy viên Thường trực Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang;                                                                                                    

 Nhiệm vụ cụ thể của Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh và các Thành viên trong ban do Trưởng Ban biên tập Thông  tin  Dòng họ và xuất bản Thông  tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang phân công; Ban quản trị và phát hành Bản tin Thông tin Dòng họ Vũ -Võ tỉnh Tuyên Quang hoạt động theo đúng Quy ước của HĐDH Vũ Võ Việt Nam; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09 QĐ/QC-DH ngày 11/11/2011 của Chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh về việc Thành lập Ban biên tập Thông  tin  Dòng họ và xuất bản Thông  tin Dòng họ Vũ Võ tỉnh thuộc  Hội đồng Dòng họ Vũ Võ tỉnh Tuyên Quang; các Quy định của Pháp luật Việt Nam; và Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin; Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 4/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin;  Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức; Quyết định số 55/GP-XBBT ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về Quyết định cấp Giấy phép xuất bản Bản tin Thông tin Dòng họ./.

VŨ NGỌC LÂN

 

Người đăng: admin