Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Danh mục
Thống kê
Đang online: 369
Truy cập hôm nay: 1,118
Lượt truy cập: 10,483,552
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH HỌ VŨ-VÕ THỊ XÃ LAGI TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2015.

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

THỊ XÃ LA GI     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc     

           La Gi, ngày 15 tháng 10  năm 2015

                                                                                                                                   

 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH HỌ VŨ-VÕ

 THỊ XÃ LAGI NĂM 2015.

 

          Kính gửi: -HĐDH Vũ-Võ phương Nam-TP.Hồ Chí Minh;

                           -HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận.

 

      HĐDH Vũ-Võ Thị xã La Gi xin báo cáo tóm tắt những hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, gồm những công việc cụ thể như sau:

 

Tháng 1/2015:

-Ngày 17/01/2015: HĐDH họp bàn tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi, phân công trực Tết tiếp đón bà con đến thắp hương, đi thăm bà con trong dòng họ.

-Ngày 22/01/2015: Thuê xe cử 15 đại biểu đi Phan Thiết dự lễ giỗ Tổ (ngày Mồng Ba tháng Chạp, năm Giáp Thân) tại nhà thờ Tộc ở thành phố Phan Thiết, đã xuất quỹ công đức 1.000.000đ.

 

Tháng 2/2015:

-Ngày 19/02/2015: Cúng giao thừa và họp mặt bà con dòng tộc nhân Tết Nguyên đán Ất Mùi tại nhà thờ Tộc.

-Ngày 21/02/2015: Cúng mừng xuân năm mới, liên hoan trong HĐDH, bàn những công việc sắp tới. Phân công thành viên đi thăm các cụ lớn tuổi nhân dịp xuân về.

 

Tháng 3/2015:

-Ngày 29/3/2015: Họp Hội đồng Dòng họ bàn việc tổ chức lễ giỗ Tổ, đồng thời tổ chức Đại hội Dòng họ. Phân công từng thành viên phụ trách công việc, xây dựng quy chế, viết báo cáo, dự kiến nhân sự bầu BCH Hội đồng nhiệm kỳ mới.

 

Tháng 4/2015:

-Ngày 20/4/2015: Tổ chức giỗ kết hợp Đại hội Đại biểu Dòng họ, có trên 100 bà con về dự. Ngoài ra còn có đại diện: HĐDH Vũ-Võ phương Nam-TP.Hồ Chí Minh; HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận; HĐDH huyện Phú Quốc-Kiên Giang. Các họ bạn như: Lê, Huỳnh, Phạm, Lâm, Đinh, Từ. Các tổ chức tín ngưỡng dân gian; Đại diện chính quyền, MTTQ địa phương đến dự.

+HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, đại diện có ông Vũ Đăng Giáp đã tặng bức trướng “Vũ Tộc Tinh Hoa” và Bằng mừng thọ cho một số cụ lớn tuổi.

+Hội đồng Dòng họ tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho các ông bà có công đóng góp xây dựng Dòng họ.

+Đại hội đã bầu BCH HĐDH nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 25 thành viên. Trong đó có: Ban cố vấn 05 người; Ban chấp hành: 01 Chủ tịch; 04 Phó Chủ tịch và 15 ủy viên phụ trách các xã, phường và Ban chuyên môn.

-Ngày 25/4/2015; Họp HĐDH kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm sau Đại hội.

 

 

 

 

 

Tháng 5 và 6/2015:

-Tập trung công tác sản xuất, học tập, nhất là các phường, xã. Liên kết để phát triển thêm con cháu Dòng họ chưa vào sinh hoạt.

 

Tháng 7/2015:

-Ngày 30-31/7/2015: Phân công thành viên đi dự lễ cầu ngư tại đình Vạn Phước Lộc và dự lễ Tế thần hàng năm.

 

Tháng 8/2015:

-Ngày 14-15/8/2015: Họp HĐDH để bàn việc cúng cầu an báo hiếu và cầu siêu ngày giỗ Thân mẫu Thủy Tổ, có 04 thầy tụng kinh và gần 100 bà con lễ bái.

 

Tháng 9/2015:

-Ngày 27/9/2015 (Tức Rằm tháng Tám): Cử thành viên đi Phan Thiết dự lễ cầu siêu và giỗ Thân mẫu Thủy Tổ.

 

Tháng 10/2015 đến nay:

-Phân công thành viên HĐDH tham gia các ngày giỗ Tộc Vũ-Võ cũng như của các tộc bạn khi được mời và thực hiện các công việc khác.

 

 

HĐDH thị xã La Gi trân trọng báo cáo.

 

 

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận;

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

-Lưu VP,

 

HĐDH VŨ-VÕ THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

VÕ THẾ LÂM

 

 

 

 

Người đăng: admin