Trang chủ Diễn đàn Tin tức Đăng ký Thư viện ảnh Hỏi đáp Video Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Xin chào
Điển hình hoạt động của một số Chi hội Nàng dâu Tộc Võ ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐIỂN HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHI HỘI NÀNG DÂU
TỘC VÕ Ở HUYỆN THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG

                                                Thăng Bình, ngày 15, tháng 11, năm 2023.

      

Những năm qua nhờ phong trào hoạt động sôi nổi của nhiều Chi hội/ Câu Lạc Bộ Hội Nàng Dâu ở các HĐGT Vũ/Võ cơ sở, mà công tác duy trì hoạt động phát tiển tộc họ của các HĐGT Vũ/Võ cơ sở có kết quả tốt đẹp, được các đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương và cơ sở đánh giá cao, các Tộc bạn học tập. Xin nêu một số công việc nổi bật và một số hình ảnh hoạt động của các Chi Hội ND điển hình trong năm 2023.

- Về nội dung hoạt động của các Hội Nàng Dâu tộc Vũ/Võ trong Huyện nói chung, là thường xuyên sinh hoạt, tập hợp các ND trong Tộc, tạo nguồn vốn của Hội, thăm viếng ND giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau trong đời sống việc làm... Tham gia và giúp cho HĐGT những công việc cụ thể như lo khâu hậu cần cho các ngày Xuân Kỳ, Thu Tế, Giỗ Chạp... sắm cổ, lễ. Tham gia công tác vận động huy động đóng góp kinh phí xây dựng Tộc, tổ chức trao phần thưởng KH-KT, trao Bằng Chúc Thọ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên. Thực hiện và huy động kp lập các quỹ Khuyến Học, quỹ từ thiện trong tộc... hoạt động tăng thu nhập trong con cháu tộc. Thực hiện phong trào XDNT Mới, XDNSVM GĐVH, thực hiện Tộc VH, Dòng Tộc Học Tập...

- Tiêu biểu như HND Tộc Võ Văn Bình An Chánh, xã Bình An: HND Tộc được thành lập vào năm 2010, nay được 13 năm,quản lý trên 200 ND Tộc thuộc 9 Chi/3 Phái, BCH có 15 người. Năm 2023 đã tổ chức gặp mặt ND tiêu biểu 8/3, 20/10, gây quỹ phát bằng quà mừng thọ 25 ND 70 tuổi trở lên,phát 31 xuất quà từ thiện kp 6.200.000đg, tuyên dương 6 chị ND tiêu biểu nhất, cùng với Ban KH tộc XD QKH và trao thưởng 90 em số tền trên 10.000.000đg. Quy định dùng quỹ Hội thăm viếng ND ... mỗi lần 100.000đg/ng, hiện nay quỹ Hội tồn 60.000.000đg dùng giúp ND khó khăn mượn quay vòng vốn để phát triển kinh tế gia đình... Cùng HĐGT xây dựng và duy trì được mô hình 3 không trong dòng tộc: “Không đói nghèo, không thất học, không có người vi phạm Pháp Luật”. Từ những kết quả đạt được Hội ND Tộc được nhiều cấp Chính Quyền và đoàn thể PN địa phương biểu dương. Năm 2022 được HĐ DH Vũ/Võ QN-ĐN Tặng Bằng Khen. Nhờ đó Tộc giữ được Tộc VH nhiều năm liền. Hội ND tộc Bình An Chánh, xã Bình An tổ chức Gặp Mặt ND tộc nhân KN Ngày PNVN 20/10.

- Một số hình ảnh hoạt động của các Chi Hội ND Tộc Vũ/Võ điển hình trong năm 2023. Buổi lễ Tổng kết Phong Trào Nuôi Heo Đất tạo quỹ KH-KT của Hội ND tộc Võ Văn – An Đông, xã Bình Giang. Kết quả thu được hằng năm từ 12.000.000đg đến 15.000.000đg từ nguồn này. Hội ND tộc Võ Văn TT Hà Lam được HĐ DH VV QN-ĐN tặng Bằng Khen năm 2022. Bốn CLB Hội ND trong Huyện được HĐ DH V/V Tỉnh QN-ĐN Khen Thưởng tại HN, DH V/V huyện Thăng Bình đầu năm 2023. Đại Hội Nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội ND tộc Võ Hưng TT Hà Lam. CLB Hội ND tộc Võ Trung Quý Thạnh, xã Bình Quý Tổ chức Hội Nghị thường niên của Hội ND. Hình ảnh các chị Nàng Dâu trong tộc Võ Đăng, Ngọc Phô, Bình Tú thay phiên nhau quyét dọn tại Từ Đường của tộc vào những ngày 14 và ngày 29 hoặc 30 âl hằng tháng, để tối các vị đại diện Tộc thắp hương.

                                               TM.HĐDH VŨ-VÕ HUYỆN THĂNG BÌNH.

                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                 

 

                                                                 VÕ VĂN LIÊU